Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Jasełka ZSP Drewnicy Drukuj Stworz PDF

Z okresem Bożego Narodzenia zwiÄ…zane sÄ… teatralne inscenizacje narodzenia Chrystusa – jaseÅ‚ka. NawiÄ…zujÄ…c do tradycji ÅšwiÄ…t Bożego Narodzenia  w  piÄ…tek 15.12.2017r. i 17.12.2017r. uczniowie klas trzecich ze ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy przygotowaÅ‚y spektakl „Ach ,co za noc!”  pod okiem swoich paÅ„  E. Okraska-Stoop i M. Wróblewskiej Raboszuk, do którego bardzo  pilnie siÄ™ przygotowywaÅ‚y. Przedstawienia byÅ‚y wyjÄ…tkowe. Mali aktorzy, we wspaniaÅ‚ych strojach prezentowali siÄ™ doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji – stajenki z Józefem, MaryjÄ… i DzieciÄ…tkiem. 

 

Wszyscy ulegli magii wystÄ™pów uczniów. Mali artyÅ›ci z dużym przejÄ™ciem  i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejÄ™tnoÅ›ci recytatorskie i wokalne. JaseÅ‚ka obejrzaÅ‚y przedszkolaki, uczniowie , pracownicy szkoÅ‚y, rodzice i zaproszeni goÅ›cie. Aplauzy na stojÄ…co - towarzyszyÅ‚y maÅ‚ym aktorom. Wszystkim trzecioklasistom należą siÄ™ ogromne pochwaÅ‚y za zaangażowanie, nauczone perfekcyjnie wierszyki, kolÄ™dy i pastoraÅ‚ki, dziÄ™ki którym stworzyÅ‚y wspaniaÅ‚Ä…, Å›wiÄ…tecznÄ… atmosferÄ™ i podbiÅ‚y serca caÅ‚ej widowni.

 

Po obydwu odsÅ‚onach JaseÅ‚ek widowniÄ™ czekaÅ‚y kolejne magiczne chwile. Swoje talenty wokalne i instrumentalne pokazali starsi uczniowie – piÄ™knie przygrywajÄ…c na instrumentach oraz Å›piewajÄ…c kolÄ™dy i pastoraÅ‚ki. W mini koncertach wystÄ…pili: Oliwia SczÄ™sna i Adrianna Galas przygotowane przez pana Andrzeja Michalczuka oraz MikoÅ‚aj JarmuÅ‚, Daria CzerwiÅ„ska i absolwentki naszej szkoÅ‚y – Olga KoÅ›la i Maja Makowska – przygotowani przez pana Tomasza Stroynowskiego. Do wykonaÅ„ uczniów przyÅ‚Ä…czyli siÄ™ również widzowie i wystÄ™py zakoÅ„czyÅ‚o wspólne kolÄ™dowanie.

 

Podczas niedzielnego wydarzenia widzowie mogli zakosztować pysznych smakoÅ‚yków i sÅ‚odkoÅ›ci w kawiarence zorganizowanej przez RadÄ™ Rodziców.  Każdy mógÅ‚ także zakupić piÄ™kne Å›wiÄ…teczne ozdoby i stroiki podczas kiermaszu bożonarodzeniowego.

 

 

Autorki tekstu: Elżbieta Okraska-Stoop, Anna Krokosz

Liczba wyświetleń: 363