Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! Drukuj Stworz PDF

 

Profil Zaufany to bezpÅ‚atne narzÄ™dzie, dziÄ™ki któremu można zaÅ‚atwić sprawy urzÄ™dowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto zaÅ‚ożyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiÄ™biorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiÄ™biorcy – pÅ‚atnicy VAT, zatrudniajÄ…cy do 10 osób, o obrotach nieprzekraczajÄ…cych 2 mln euro rocznie (także prowadzÄ…cy jednoosobowe dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszÄ… wysÅ‚ać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyÅ‚a siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci siÄ™ uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiÄ™biorcy za dany okres. PrzesyÅ‚a siÄ™ go wyÅ‚Ä…cznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane sÄ… bezpoÅ›rednio z systemów finansowo-ksiÄ™gowych przedsiÄ™biorstwa. JPK posiada okreÅ›lony ukÅ‚ad i format (schemat xml), który uÅ‚atwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

WiÄ™cej o JPK – http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk

MikroprzedsiÄ™biorcy, którzy nie chcÄ… mieć problemów z przesÅ‚aniem JPK_VAT, już dziÅ› powinni bezpÅ‚atnie zaÅ‚ożyć Profil Zaufany. To proste!
ZaÅ‚óż Profil Zaufany już dziÅ›!

Jeżeli przedsiÄ™biorcy już teraz zaÅ‚ożą Profil Zaufany bÄ™dÄ… dobrze przygotowani do wysyÅ‚ki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancjÄ™ Å‚atwego, szybkiego i bezpiecznego wysÅ‚ania pliku JPK_VAT. 
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można zaÅ‚ożyć na dwa sposoby: 
1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocÄ… konta bankowego szybko i bezpiecznie można zaÅ‚ożyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku sÄ… wiarygodne (zostaÅ‚y uwierzytelnione podczas zakÅ‚adania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiÄ™biorca - kto zdecyduje siÄ™ na ten sposób zaÅ‚ożenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiÅ›cie w urzÄ™dzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.
2. Przez internet potwierdzajÄ…c go w Punkcie PotwierdzajÄ…cym
Krok 1: Wejdź na stronÄ™ www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość zaÅ‚ożenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie PotwierdzajÄ…cym. 
Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po zaÅ‚ożeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt PotwierdzajÄ…cy. Jest na to 14 dni od zÅ‚ożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje siÄ™ najbliższy Punkt PotwierdzajÄ…cy.

W caÅ‚ej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzÄ™dy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzÄ™dy miejskie, czy wojewódzkie.

PeÅ‚na lista punktów potwierdzajÄ…cych >>

https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Do czego jeszcze przydaje siÄ™ Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
• SkÅ‚adać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
• ZÅ‚ożyć wniosek o rejestracjÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
• ZgÅ‚osić utratÄ™ dokumentu tożsamoÅ›ci
• WystÄ…pić o EuropejskÄ… KartÄ™ Ubezpieczenia Zdrowotnego
• ZaÅ‚atwić sprawy urzÄ™dowe dla swojej rodziny: becikowe, Å›wiadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Åšwiadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
• Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
• DziesiÄ…tki innych spraw.
Dlatego: przedsiÄ™biorco, zaÅ‚óż Profil Zaufany już dziÅ›! 
WiÄ™cej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 


 

Liczba wyświetleń: 408