Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Matematyka grubymi nićmi szyta w ZSP w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

W ostatnim tygodniu przed feriami w ZSP w Drewnicy w wybranych klasach zrealizowano lekcjÄ™ geometrii wg projektu* pani Justyny Å»ebrowskiej, podczas której uczniowie porzucili standardowe przyrzÄ…dy typu ekierka, linijka, oÅ‚ówek na rzecz igÅ‚y i nici. Uczniowie stosujÄ…c zasady haftu matematycznego mieli za zadanie wyszyć dwunastokÄ…t foremny. Przed przystÄ…pieniem do omawiania prac, stosujÄ…c zakupione geoplany, powtórzyliÅ›my podstawowe pojÄ™cia geometryczne. W ukoÅ„czonych pracach uczniowie dostrzegli, że wybrane przekÄ…tne utworzyÅ‚y okreÅ›lone ksztaÅ‚ty tj. kwadraty, trójkÄ…ty równoboczne, szeÅ›ciokÄ…ty foremne. LiczyliÅ›my ilość powstaÅ‚ych figur, odcinków oraz ilość wszystkich przekÄ…tnych wyszytej figury.
Wszyscy byli maksymalnie zaangażowani w tworzenie swojego wielokÄ…ta. Podczas lekcji panowaÅ‚a serdeczna atmosfera. Wyszywaniu towarzyszyÅ‚a ulubiona muzyka uczniów. ChÄ™tni uczniowie dodatkowo stworzyli kartki walentynkowe – wyszywajÄ…c serca technikÄ… haftu matematycznego. 
*”Matematyka grubymi nićmi szyta” projekt napisany w ramach programu Lekcja z pomysÅ‚em fundacji Kreatywna Edukacja. Fundacja sfinansowaÅ‚a zakup geoplanów i materiaÅ‚ów krawieckich.

Autor tekstu: Justyna Żebrowska


Liczba wyświetleń: 509