Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pożegnanie Pani Lucyny Gręda Drukuj Stworz PDF

 

Z okazji przejÅ›cia na zasÅ‚użonÄ… emeryturÄ™, pragnÄ™ Pani  serdecznie podziÄ™kować za wieloletniÄ… wspólnÄ… pracÄ™ na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej gminy Stegna. ProszÄ™ przyjąć wyrazy uznania za wysiÅ‚ek
i zaangażowanie w wypeÅ‚nianiu ważnej roli spoÅ‚ecznej jakÄ… jest sÅ‚użba na rzecz drugiego czÅ‚owieka. Wspólne lata pracy niech stanowiÄ… dobre wspomnienia i pozostanÄ… satysfakcjÄ… z dokonaÅ„, jakie sÄ… Pani udziaÅ‚em.

JednoczeÅ›nie życzÄ™ wszelkiej pomyÅ›lnoÅ›ci, dużo zdrowia,  speÅ‚nienia marzeÅ„ i  samych przyjemnych zdarzeÅ„  w życiu osobistym.

 

Takimi sÅ‚owami w poniedziaÅ‚ek 29 stycznia Pani Wójt Ewa DÄ…bska wraz z Pracownikami UrzÄ™du Gminy Stegna podziÄ™kowaÅ‚a i pożegnaÅ‚a odchodzÄ…ca na emeryturÄ™ p. LucynÄ™ GrÄ™da, która Å‚Ä…cznie przepracowaÅ‚a 38 lat jako kierownik Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie. 

 


Liczba wyświetleń: 653