Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna informuje, że został ogłoszony przetarg na dzierżawę plaż. Drukuj Stworz PDF

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


Wójt Gminy Stegna informuje, że zostaÅ‚ ogÅ‚oszony ofertowy nieograniczony przetarg na zagospodarowanie części plaży poÅ‚ożonej w Stegnie stanowiÄ…cej część dziaÅ‚ki nr 1223/12 obrÄ™b Stegna, gmina Stegna, KW GD2M/00044826/2, stanowiska nr 1,2,3,4,5,5a,6,6a,6b,9,10,10a,11 i 13, zagospodarowanie części plaży poÅ‚ożonej w Jantarze stanowiÄ…cej część dziaÅ‚ki nr 1/10 obrÄ™b Jantar, gmina Stegna, KW GD2M/00041050/0, stanowiska nr 2,2a,4,4a,5,7,7a,7b,10,10a,11,12,13 i 14, zagospodarowanie części plaży poÅ‚ożonej w Mikoszewie stanowiÄ…cej część dziaÅ‚ki nr 1/15 obrÄ™b Mikoszewo, gmina Stegna, KW GD2M/00058251/1 oraz część dziaÅ‚ki nr 417 obrÄ™b Mikoszewo, gmina Stegna bez urzÄ…dzonej ksiÄ™gi wieczystej, stanowiska nr 1,2,3,4 i 5, zagospodarowanie części promenady poÅ‚ożonej w Stegnie stanowiÄ…cej część dziaÅ‚ki nr 1223/3 obrÄ™b Stegna, gmina Stegna, KW GD2M/00058250/4, stanowiska nr 1,2,3,4 i 5, zagospodarowanie części promenady poÅ‚ożonej w Jantarze stanowiÄ…cej część dziaÅ‚ki nr 1/10 obrÄ™b Jantar, gmina Stegna, KW GD2M/00041050/0, stanowiska nr 1,2,3 i 4, zgodnie z planami zagospodarowania plaż i promenad w gminie Stegna zatwierdzonymi przez UrzÄ…d Morski w Gdyni pismem nr INZ3-JF-815-P-191/17 z dnia 21.12.2017 r. i pismem nr INZ3-JF-815-P-191/17 z dnia 5.01.2018 r.


1. Umowa dzierżawy na wszystkie ww. stanowiska zostanie zawarta na okres od 1 czerwca do 30 września każdego roku od roku 2018 do roku 2027.

2. Cena wywoÅ‚awcza czynszu za wszystkie ww. stanowiska za pierwszy sezon tj. za okres od 1 czerwca do 30 wrzeÅ›nia 2018 r. wynosi: 30.000,00 zÅ‚ netto plus podatek VAT (23%) 6.900,00 zÅ‚ razem 36.900,00 zÅ‚.

3. Wadium w wysokoÅ›ci 20% czynszu wywoÅ‚awczego netto za sezon tj. 6.000,00 zÅ‚. należy wnieść w pieniÄ…dzu na konto UrzÄ™du Gminy w Stegnie nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w Banku SpóÅ‚dzielczym w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 lutego 2018 r. wymagana kwota znajdowaÅ‚a siÄ™ na koncie UrzÄ™du Gminy w Stegnie.

4. Termin i miejsce skÅ‚adania ofert : 27 luty 2018 r. do godziny 10:00 Sekretariat UrzÄ™du Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna.

5. OgÅ‚oszenie przetargu zostaÅ‚o wywieszone na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ w UrzÄ™dzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj. stegna.pl oraz BIP Stegna.

6. SzczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce stanowisk bÄ™dÄ…cych przedmiotem przetargu i warunków przetargu można uzyskać w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie lub telefonicznie pod nr 885-918-171.

 

PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia dostÄ™pna jest na stronie BIP pod linkiem >> kliknij<<

 

Liczba wyświetleń: 756