Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wójt Gminy Stegna informuje, że został ogłoszony przetarg na dzierżawę plaż. Drukuj Stworz PDF

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


Wójt Gminy Stegna informuje, że został ogłoszony ofertowy nieograniczony przetarg na zagospodarowanie części plaży położonej w Stegnie stanowiącej część działki nr 1223/12 obręb Stegna, gmina Stegna, KW GD2M/00044826/2, stanowiska nr 1,2,3,4,5,5a,6,6a,6b,9,10,10a,11 i 13, zagospodarowanie części plaży położonej w Jantarze stanowiącej część działki nr 1/10 obręb Jantar, gmina Stegna, KW GD2M/00041050/0, stanowiska nr 2,2a,4,4a,5,7,7a,7b,10,10a,11,12,13 i 14, zagospodarowanie części plaży położonej w Mikoszewie stanowiącej część działki nr 1/15 obręb Mikoszewo, gmina Stegna, KW GD2M/00058251/1 oraz część działki nr 417 obręb Mikoszewo, gmina Stegna bez urządzonej księgi wieczystej, stanowiska nr 1,2,3,4 i 5, zagospodarowanie części promenady położonej w Stegnie stanowiącej część działki nr 1223/3 obręb Stegna, gmina Stegna, KW GD2M/00058250/4, stanowiska nr 1,2,3,4 i 5, zagospodarowanie części promenady położonej w Jantarze stanowiącej część działki nr 1/10 obręb Jantar, gmina Stegna, KW GD2M/00041050/0, stanowiska nr 1,2,3 i 4, zgodnie z planami zagospodarowania plaż i promenad w gminie Stegna zatwierdzonymi przez Urząd Morski w Gdyni pismem nr INZ3-JF-815-P-191/17 z dnia 21.12.2017 r. i pismem nr INZ3-JF-815-P-191/17 z dnia 5.01.2018 r.


1. Umowa dzierżawy na wszystkie ww. stanowiska zostanie zawarta na okres od 1 czerwca do 30 września każdego roku od roku 2018 do roku 2027.

2. Cena wywoławcza czynszu za wszystkie ww. stanowiska za pierwszy sezon tj. za okres od 1 czerwca do 30 września 2018 r. wynosi: 30.000,00 zł netto plus podatek VAT (23%) 6.900,00 zł razem 36.900,00 zł.

3. Wadium w wysokości 20% czynszu wywoławczego netto za sezon tj. 6.000,00 zł. należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Stegnie nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 lutego 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

4. Termin i miejsce składania ofert : 27 luty 2018 r. do godziny 10:00 Sekretariat Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

5. Ogłoszenie przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj. stegna.pl oraz BIP Stegna.

6. Szczegółowe informacje dotyczące stanowisk będących przedmiotem przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stegnie lub telefonicznie pod nr 885-918-171.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie BIP pod linkiem >> kliknij<<

 

Liczba wyświetleń: 530