Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE INFORMUJE, ŻE W MARCU 2018 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Drukuj Stworz PDF

 

 

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej w formie paczek z produktami spożywczymi powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie,
ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 28 lutego 2018 r. w celu wypełnienia dokumentów określających sytuację dochodową, rodzinną i zdrowotną oraz odebrania skierowania.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
 tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby, które zgłoszą się do 28 lutego 2018 r. oraz będą spełniały powyższe kryteria zostaną zakwalifikowane do programu pomocy żywnościowej i na tej podstawie będą mogły odebrać paczki z żywnością.

 

Osoby korzystające dotychczas z tej formy pomocy również muszą się zgłosić do GOPS
w Stegnie w celu uaktualnienia swoich dochodów.

 

Pomoc w postaci żywności dla mieszkańców Gminy Stegna wydawana na podstawie Umowy nr 36/Podprogram 2017 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2017.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Liczba wyświetleń: 104