Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kampania “Stop pijanym kierowcom “ w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF


Gminna Komisja RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w Stegnie przystÄ…piÅ‚a do kampanii „Stop pijanym kierowcom” . To kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych. Jej celem jest propagowanie wÅ›ród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukujemy w zakresie trzeźwoÅ›ci za kierownicÄ…, znajomoÅ›ci przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpiecznÄ… podróż wszystkim użytkownikom drogi.

MateriaÅ‚y kampanii oparte sÄ… na materiaÅ‚ach edukacyjnych tj. ulotki, plakaty. Zależy nam, by jak najowocniej wykorzystać potencjaÅ‚ wspóÅ‚pracy w ramach kampanii. PrzekazujÄ…c przynajmniej część realizacji  „Stop pijanym kierowcom” policji i straży gminnej.    MateriaÅ‚y Å›wietnie nadajÄ… siÄ™ jako wsparcie merytoryczne dla wszystkich dziaÅ‚aÅ„ prewencyjnych, których celem jest bezpieczeÅ„stwo oraz profilaktyka alkoholowa wÅ›ród niepeÅ‚noletnich i kierowców. Proponowane mogÄ… pomóc przeprowadzić lekcje wychowawcze uÅ›wiadamiajÄ…ce zagrożenia wynikajÄ…ce np. z niestosowania fotelików czy pasów bezpieczeÅ„stwa. MogÄ… zostać rozdane uczniom przy okazji pogadanki z policjantem lub podczas organizowanych w szkoÅ‚ach egzaminów na kartÄ™ rowerowÄ….

Liczba wyświetleń: 369