Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo w roku 2018 Drukuj Stworz PDF

 

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku >> KLIKNIJ

 

  • Nazwa zadania: DOFINASOWANIE BADAŃ JAKOŚCI WODY NA KĄPIELISKACH MORSKICH STRZEŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STEGNA , JANTAR , MIKOSZEWO

 

  • koszt kwalifikowany zadania (w PLN) - 9 241,60 zł‚

 

  • kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) - 4 550,00 zł‚ dotacja na realizację zadań bieżących

 

  • informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku -zadanie dofinansowane w postaci dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY 

 

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY

Ocena stanu sanitarnego wód morskich na kąpieliskach strzeżonych w Gminie Stegna.

CEL :

Wykrycie bakterii ENTEROKOKI oraz ESCHERICHIA COLI i zapobiegnięcie zachorowań uczestników kąpielisk na schorzenia o charakterze żołądkowo-jelitowym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym środowiskiem. Trafiają one bezpośrednio do wody z chorego organizmu  ludzi  lub  zwierząt,  lub  pośrednio  poprzez ścieki,  a  także  poprzez spływy z  gleby skażonej  bakteriami patogennymi. Woda jest jedynie przenośnikiem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy te mogą w wodzie utrzymywać się przy życiu. Jednak dane epidemiologiczne wskazują, że woda może być nadal przyczyną wielu  zachorowań charakterze żołądkowo-jelitowy. Jako  wskaźniki  czystości  wód  zostały przyjęte,  z  uwagi  na  miejsce  ich  występowania  i liczebność,  tak  zwane wskaźniki sanitarne,  do  których  należą  Escherichia  coli,  Enterococcus  faecalis  i  Clostridium  perfringens,  przy czym  w większości krajów wskaźnikiem obligatoryjnym jest Escherichia coli. Jest też ona najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ jej obecność wskazuje na świeże zanieczyszczenie  kałowe i możliwość wystąpienia towarzyszących im bakterii chorobotwórczych  pochodzenia jelitowego.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016, poz. 1250) narzuca na organizatora kąpielisk wykonanie badań jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób ( Art. 34 d pkt. 1), a także  ustalenia do 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym (Art. 163 pkt 4.1) , gdzie harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca ( art. 163a pkt 1). Dlatego jako organizator kąpielisk strzeżonych na terenie gminy Stegna jesteśmy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym z Nowego Dworu Gdańskiego zobligowani do wykonania 5 poborów próbek wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego na każdym z naszych kąpieliskach.

Naszym celem jako organizatora kąpielisk strzeżonych jest zapobieganie schorzeniom o charakterze żołądkowo-jelitowym u uczestników kąpielisk, które są powodowane przez bakterie typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis . Badania jakości wody na naszych kąpieliskach mają służyć właśnie temu zadaniu. 

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym roku nie stwierdzono żadnych zakażeń środowiska bakteriami typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis, a kąpieliska morskie strzeżone w całej gminie były przez cały sezon letnim udostępnione dla Turystów i nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób tam przebywających.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-81.E/103/2018

 

Gmina Stegna w roku 2018 prowadziła 4 kąpieliska strzeżone, na których były wykonywane badania wody w ramach realizacji ww. zadania. W tym celu Gmina Stegna zawarła umowę z firmą Saur Neptun Gdańsk SA, na wykonanie badań jakości wody w kąpieliskach znajdujących się w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo. Próbki wody zostały pobrane zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim harmonogramem w następujących terminach: 3.07; 17.07; 31.07; 14.08; 28.08.2018 r. celem wykrycia ewentualnej obecności bakterii typu: Eschericha coli oraz Enterokoki stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. nr 86, poz. 478). We wszystkich przeprowadzonych próbkach wody w trakcie całego zadania nie stwierdzono obecności ww. bakterii czego dowodem są pozytywne bieżące oceny jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, a kąpieliska w Gminie Stegna były cały czas otwarte.

 


Liczba wyświetleń: 1833