Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

”Szlaki Aktywności fizycznej na Mierzei” Drukuj Stworz PDF

”Szlaki AktywnoÅ›ci fizycznej na Mierzei”-projekt polega na opracowaniu, wytyczeniu tras aktywnoÅ›ci fizycznej tzn. tras Nordic Walking oraz narciarstwa biegowego (tablice informacyjne, znaki kierunkowe, interaktywne mapy, miejsca postojowe) w 5 miejscowoÅ›ciach: Stegna, Junoszyno, Jantar, Jantar LeÅ›niczówka, Mikoszewo. Wizualizacja tras zostanie także zmieszczona na stronach UrzÄ™du Gminy w Stegnie, LOT Jantarowe Wybrzeże, lokalnych organizacji pozarzÄ…dowych.

 

Wartość projektu 87 885,00zÅ‚  

Kwota dofinansowania 61 519,50zÅ‚                      

WkÅ‚ad wÅ‚asny 20 863,90zÅ‚

Początek realizacji kwiecień 2013r.

Wnioskodawca : Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar

 

Wniosek został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki 30.XI.12r., obecnie trwa ocena wniosku.

Liczba wyświetleń: 1549