Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Turystyka wędkarska w regionie Południowego Bałtyku Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna jest partnerem w ramach projektu “Turystyka wędkarska w regionie Płd. Bałtyku”, realizowanym wraz z Gminą Nerynga z Litwy. Projekt został złożony w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

Celem głównym projektu jest promocja turystyki wędkarskiej, która ma szansę wpłynąć na przedłużenie sezonu, utworzenie nowych miejsc pracy na naszym obszarze. Organizacje partnerskie w ramach wspólnych działań projektowych wpłyną na rozwój miedzynarodowej sieci turystyki połowowej.

Rozwój turystyki  wędkarskiej nie tylko przyciągnie więcej turystów na Żuławy i Mierzeję, przygotuje grunt dla przyszłych inwestycji. W ramach projektu zostanie opracowana strategia rozwoju turystyki wędkarskiej, zostaną wydane broszury, przewodniki, gadżety promocyjne. Zostanie także opracowana dokumentacja techniczna pod rewitalizację miejsc cumowniczych w miejscowościach Izbiska, Chorążówka, Bronowa wraz z budową małej infrastruktury turystycznej. W przypadku pozytywnego zaopiniowania przez Instutucję Wdrażającą, Gmina Stegna przystąpi do II etapu działań, jakimi będzie rewitalizacja miejsc cumowniczych oraz inne inwestycje ściśle powiązane z turystyką wędkarską.

 

Wartość projektu całkowita 456 181, 06 €

w tym Gmina Stegna 179 155, 53 €

Partnerzy litewscy     277 025, 53 € 

Wnioskowana kwota dofinansowania Gminy Stegna 152 282, 20 €

Wkład własny Gminy Stegna 26 873, 33 €

Projekt zostanie sfinansowany w 85% z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Wnioskodawca: Gmina Nerynga, Litwa

Partner wiodący nie uzyskał dofinansowania projektu.

Liczba wyświetleń: 1399