Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja dla mieszkańców Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo 

Mieszkańcy Gminy Stegna

 

Uprzejmie informuję,że w najbliższym czasie Gmina Stegna zamierza dokonać czasowej redukcji ilości czynnych lamp oświetlenia drogowego. Na odcinkach dróg o dużym nasyceniu oświetlenia zostanie wyłaczonaczona co druga lampa. Na odcinkach dróg o mniejszym natężeniu ruchu mogą również zostać wyłączone lampy w godzinach nocnych. Wyłączenienie lamp w godzinach nocnych nie będzie dotyczyć miejscowości wczasowych w okresie sezonu letniego oraz miejsc szczególnie ważnych dla funkcjonowania ruchu drogowego. Szczegółowe ustalenia dotyczące miejsc i czasu wyłączenia zostaną podjęte po konsultacjach z przedstawicielami poszczególnych sołectw.

 

Z przykrością stwierdzam, że powyższe działania oszczędnościowe są niezbędne do wprowadzenia i zostały wymuszone stanem środków finansowych w budżecie Gminy Stegna. Mimo już podjętych wysiłków oszczędnościowych Å›rodki przeznaczone w budżecie Gminy na zakup energii i usÅ‚ug oÅ›wietlenia przestrzeni publicznych nie bÄ™dÄ… w stanie zrównoważyć kosztów przewidzianych do poniesienia na ten cel. Brak wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ oszczÄ™dnoÅ›ciowych może skutkować caÅ‚kowitym wyÅ‚Ä…czeniem oÅ›wietlenia w okresie jesienno - zimowym w Gminie Stegna.

 

W zwiÄ…zku z powyższym zwracam siÄ™ do PaÅ„stwa z proÅ›bÄ… o wyrozumiaÅ‚ość dla tej trudnej decyzji. Ze swej strony przepraszam za wszelkie niedogodnoÅ›ci spowodowane czasowym ograniczeniem oÅ›wietlenia drogowego. JednoczeÅ›nie zapewniam, że system oÅ›wietlenia drogowego zostanie przywrócony do peÅ‚nej funkcjonalnoÅ›ci tak szybko jak to bÄ™dzie tylko możliwe z chwilÄ… zapewnienia wystarczajÄ…cych Å›rodków finansowych w budżecie Gminy Stegna.

 

 

                                                                          Z wyrazami szacunku

 

                                                                          Jolanta Kwiatkowska

                                                                          Wójt Gminy Stegna

Liczba wyświetleń: 1922