Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja dla mieszkańców Drukuj Stworz PDF

Szanowni PaÅ„stwo 

Mieszkańcy Gminy Stegna

 

Uprzejmie informujÄ™, że w najbliższym czasie Gmina Stegna zamierza dokonać czasowej redukcji iloÅ›ci czynnych lamp oÅ›wietlenia drogowego. Na odcinkach dróg o dużym nasyceniu oÅ›wietlenia zostanie wyÅ‚Ä…czona co druga lampa. Na odcinkach dróg o mniejszym natężeniu ruchu mogÄ… również zostać wyÅ‚Ä…czone lampy w godzinach nocnych. WyÅ‚Ä…czenie lamp w godzinach nocnych nie bÄ™dzie dotyczyć miejscowoÅ›ci wczasowych w okresie sezonu letniego oraz miejsc szczególnie ważnych dla funkcjonowania ruchu drogowego. SzczegóÅ‚owe ustalenia dotyczÄ…ce miejsc i czasu wyÅ‚Ä…czenia zostanÄ… podjÄ™te po konsultacjach z przedstawicielami poszczególnych soÅ‚ectw.

 

Z przykroÅ›ciÄ… stwierdzam, że powyższe dziaÅ‚ania oszczÄ™dnoÅ›ciowe sÄ… niezbÄ™dne do wprowadzenia i zostaÅ‚y wymuszone stanem Å›rodków finansowych w budżecie Gminy Stegna. Mimo już podjÄ™tych wysiÅ‚ków oszczÄ™dnoÅ›ciowych Å›rodki przeznaczone w budżecie Gminy na zakup energii i usÅ‚ug oÅ›wietlenia przestrzeni publicznych nie bÄ™dÄ… w stanie zrównoważyć kosztów przewidzianych do poniesienia na ten cel. Brak wprowadzenia rozwiÄ…zaÅ„ oszczÄ™dnoÅ›ciowych może skutkować caÅ‚kowitym wyÅ‚Ä…czeniem oÅ›wietlenia w okresie jesienno - zimowym w Gminie Stegna.

 

W zwiÄ…zku z powyższym zwracam siÄ™ do PaÅ„stwa z proÅ›bÄ… o wyrozumiaÅ‚ość dla tej trudnej decyzji. Ze swej strony przepraszam za wszelkie niedogodnoÅ›ci spowodowane czasowym ograniczeniem oÅ›wietlenia drogowego. JednoczeÅ›nie zapewniam, że system oÅ›wietlenia drogowego zostanie przywrócony do peÅ‚nej funkcjonalnoÅ›ci tak szybko jak to bÄ™dzie tylko możliwe z chwilÄ… zapewnienia wystarczajÄ…cych Å›rodków finansowych w budżecie Gminy Stegna.

 

 

                                                                          Z wyrazami szacunku

 

                                                                          Jolanta Kwiatkowska

                                                                          Wójt Gminy Stegna

Liczba wyświetleń: 1896