Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zmiany w przepisach meldunkowych Drukuj Stworz PDF

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa   z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407) .

 

Wskazana ustawa wprowadza wiele ułatwień dla osób wykonujących obowiązek meldunkowy, t.j.:

  • brak konieczności wcześniejszego wymeldowania się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować (wszystkie te czynności wykonywane będą w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu),
  • brak obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
  • wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni,
  • umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do formularza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej (pełnomocnictwo objęte jest opłatą skarbową w kwocie 17 złotych). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy,
  • zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy dotyczącego weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników,
  • zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Liczba wyświetleń: 1302