Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

2013 rok Drukuj Stworz PDF

W 2013 r. Gmina Stegna osiągnęła następujące poziomy recyklingu:


  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia nastÄ™pujÄ…cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkÅ‚a – 14,20 %;

  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  95,57 %;

  3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajÄ…cych biodegradacji przekazywanych do skÅ‚adowania – 217,30 %.

 

Powyższe poziomy zostaÅ‚y wyliczone Å›ciÅ›le wg wzorów okreÅ›lonych w rozporzÄ…dzeniach Ministra Åšrodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajÄ…cych biodegradacji przekazywanych do skÅ‚adowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 

Liczba wyświetleń: 1347