Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie (drogi do morza) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, miejsc postojowych oraz dojścia do plaży. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje Drukuj Stworz PDF

Zamiar inwestycyjny obejmuje budowÄ™ drogi w zakresie: a) BudowÄ™ jezdni ul. LeÅ›nej klasy L, ok. 1350mb. o nawierzchni asfaltowej; b) BudowÄ™ zatok z miejscami postojowymi z kostki betonowej o gruboÅ›ci 8cm; c) BudowÄ™ ciÄ…gu pieszo-jezdnego od pÄ™tli do plaży, ok. 200mb. o nawierzchni z kostki betonowej; d) BudowÄ™ jednostronnego ciÄ…gu pieszo-rowerowego wzdÅ‚uż jezdni wyposażonego w Å‚awki i kosze na Å›mieci, o szerokoÅ›ci ok.2,5mb. e) Budowa zjazdów indywidualnych na posesje z kostki betonowej o gruboÅ›ci 8 cm i szerokoÅ›ci 3mb. ze skosem 1na1 oraz wyokrÄ…glonych zjazdów publicznych. f) Budowa sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi. g) Budowa oÅ›wietlenia drogowego kablowego doziemnego na sÅ‚upach metalowych i podstawach betonowych na odcinku o dÅ‚ugoÅ›ci ok. 1500mb. h) Ustalenie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego. i) BudowÄ™ wodociÄ…gu. j) BudowÄ™ kanalizacji sanitarnej.

W miesiÄ…cu wrzesieÅ„ zaplanowano podpisanie umowy z WykonawcÄ…, który zostanie wyÅ‚oniony w trybie ogÅ‚oszonego przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo ZamówieÅ„ Publicznych.Termin przygotowania dokumentacji - 12 miesiÄ™cy.

Liczba wyświetleń: 1912