Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wydanie opowiadań edukacyjnych pt. Mierzeja W. i jej Duch Drukuj Stworz PDF

 

                                                                     

 

Gmina Stegna przystapiła do realizacji projektu Mierzeja W. i jej Duch współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej a dokładniej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt ten dotyczy operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu powstanie publikacja Mierzeja W. i jej Duch, w której wykorzystane zostaną zasoby historyczne i przyrodnicze regionu. Projekt swoim zasięgiem oddziałowuje  na cały obszar LGD poprzez promocję regionu,  co wpłynie na podniesienie świdomości kultywowania tradycji regionalnych oraz promowania dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego regionu. W miesiącu grudzień 2014 r.  zorganizowane zostanie 10  zajęć tematycznych w placówkach oświatowych na obszarze LGD.  Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Parkiem Krajobrazowym ,,Mierzeja Wiślana", Stowarzysznie Strefa Turystyczna Nogat oraz Stowarzysznie Rozwoju Miejscowości Jantar. Adresaci Projetu poznają dziedzictwo kulturowe oraz przyrodę Żuław i Mierzei Wiślanej.

 

Terminy Spotkań:

1. Marynowy -Szkoła podstawowa w Marynowach, Marynowy 32, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 08.12.14r.  godz.    8.00
2. Lubieszewo - Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Lubieszewo 63, 82-100 Nowy Dwór Gdański, 08.12.14r godz. 10.45
3. Nowy Dwór Gdański - Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański,09.12.14 godz. 11.30
4. Tujsk - Zespół Szkół w Tujsku, Tujsk 55, 82-103 Stegna, 10.12.2014 godz. 10.00 II spotkanie godz. 12.10
5. Jantar - Zespół Szkół w Jantarze, ul. Rybacka 66B, 82-103 Stegna, 11.12.2014r. godz. 7.45
6. Stegna Zespół Szkół w Stegnie, ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna, 16.12.2014r. godz. 9.00
7. Sztutowo - Zespół Szkół w Sztutowie , ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo, 18.12.2014 godz. 8.00 drugie spotkanie o godz. 10.15
8. Ostaszewo - Zespół Szkół w Ostaszewie, ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo, 19.12.2014 godz. 9.20

Liczba wyświetleń: 986