Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Nasiennictwa Drukuj Stworz PDF

Wojewódzki Inspektorat Ochrony RoÅ›lin i Nasiennictwa

OddziaÅ‚: Nowy Dwór GdaÅ„ski

tel. 55 247 36 13/ fax. 55 247 21 80 

e-mail: [email protected] 

 

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: Pomorskie

Powiat:  Nowy Dwór GdaÅ„ski

Agrofag: Chowacz czterozębny

Roślina: Rzepak ozimy

Data publikacji komunikatu: 08.04.2015r.

                                                                                                                                                              Uszkodzenia Å‚odyg

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrząszczy chowacza czterozębnego.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza czterozębnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

 

Chrząszcze chowacza czterozębnego pojawiają się na plantacjach rzepaku wiosną, kilka dni
po chowaczu brukwiaczku. Szkody na plantacji rzepaku wyrzÄ…dzajÄ… chrzÄ…szcze oraz larwy. ChrzÄ…szcze żerujÄ…c wygryzajÄ… otwory na liÅ›ciach, uszkadzajÄ… również ogonki liÅ›ciowe. Larwy natomiast drążą korytarze w ogonkach liÅ›ciowych, Å‚odydze i szyjce korzeniowej roÅ›lin. Uszkodzenia roÅ›lin sÄ… bramÄ… wejÅ›ciowÄ… dla chorób grzybowych.

 

Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości:

  • stwierdzenia 6 chrzÄ…szczy na 25 roÅ›linach lub
  • odÅ‚owienia w ciÄ…gu kolejnych 3 dni Å›rednio okoÅ‚o 20 sztuk chrzÄ…szczy w jednym żóÅ‚tym naczyniu

 

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:

  • prawidÅ‚owej agrotechniki
  • izolacji przestrzennej od innych roÅ›lin krzyżowych i  warzyw kapustnych,
  • wysiewu odmian późno wznawiajÄ…cych wegetacjÄ™ wiosnÄ…

 

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1)      Wyszukiwarka dajÄ…ca możliwość Å‚atwego uzyskania informacji o zalecanych Å›rodkach ochrony roÅ›lin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2)      Etykiety stosowania Å›rodków ochrony roÅ›lin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedÅ‚ w życie obowiÄ…zek stosowania zasad integrowanej ochrony roÅ›lin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników Å›rodków ochrony roÅ›lin. SzczegóÅ‚y na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1)      Åšrodki ochrony roÅ›lin mogÄ… być stosowane jeżeli zostaÅ‚y dopuszczone do obrotu i stosowania.

2)      Åšrodki ochrony roÅ›lin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierzÄ…t oraz dla Å›rodowiska, w tym przeciwdziaÅ‚ać zniesieniu Å›rodków ochrony roÅ›lin na obszary i obiekty niebÄ™dÄ…ce celem zabiegu z zastosowaniem tych Å›rodków oraz planować stosowanie Å›rodków ochrony roÅ›lin z uwzglÄ™dnieniem okresu, w którym ludzie bÄ™dÄ… przebywać na obszarze objÄ™tym zabiegiem.

3)      Åšrodki ochrony roÅ›lin stosuje siÄ™ sprzÄ™tem sprawnym technicznie.

4)      Zabieg z zastosowaniem Å›rodków ochrony roÅ›lin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

Profesjonalni użytkownicy Å›rodków ochrony roÅ›lin sÄ… zobowiÄ…zani do prowadzenia dokumentacji dotyczÄ…cej stosowanych przez nich Å›rodków ochrony roÅ›lin i przechowywania jej przez co najmniej

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Komunikat 2015-04-20 11:25:06 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1008