Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szkody w uprawach i płodach rolnych Drukuj Stworz PDF

Na podstawie § 1 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272 ) informuję, że właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie upoważnionej przez zarząd koła,  w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.


Koło Łowieckie „Sokół-Kolejarz” w Gdańsku

 

Obwód łowiecki nr: 129

Pan Mirosław Dąbrowski

ul. Morska 91

82-100 Nowy Dwór Gdański


Koło Łowieckie „Sokół” nr 7 w Gdańsku

 

Obwód łowiecki nr: 111

Pan Wojciech Woch

ul. Gdańska 48a

82-103 Stegna

 

Pan Artur Rostkowski

tel. 552 479 137

696 492 531

Koło Łowieckie „Kormoran” w Gdyni

 

Obwód łowiecki nr: 112

Pan Gerard Nowak

ul. Wierzbowa 5/1

82-103 Drewnica
Liczba wyświetleń: 756