Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Okresy polowań na zwierzęta łowne Drukuj Stworz PDF

 

KALENDARZ POLOWAŃ

 

 

RozporzÄ…dzenie Ministra Åšrodowiska w sprawie okreÅ›lenia okresów polowaÅ„ na zwierzÄ™ta Å‚owne

 

1.Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

 1)  jelenie szlachetne:

 a)  byki - od dnia 21 sierpnia do koÅ„ca lutego,

 b)  Å‚anie - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 15 stycznia,

 c)  cielÄ™ta - od dnia wrzeÅ›nia do koÅ„ca lutego;

 2)  jelenie sika (byki, Å‚anie i cielÄ™ta) - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 3)  daniele:

 a)  byki - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 31 stycznia,

 b)  Å‚anie - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 15 stycznia;

c) cielęta - od dnia 1 września do dnia końca lutego;

 4)  sarny:

 a)  kozÅ‚y - od dnia 11 maja do dnia 30 wrzeÅ›nia,

 b)  kozy i koźlÄ™ta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 5)  dziki:

 a)  odyÅ„ce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje siÄ™ dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca nastÄ™pnego roku kalendarzowego - przez caÅ‚y rok,

b)  lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 -  na terenie województwa podlaskiego - przez caÅ‚y rok,

 -  na terenie pozostaÅ‚ych województw - od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia;

 6)  muflony:

 a)  tryki - od dnia 1 października do koÅ„ca lutego,

 b)  owce i jagniÄ™ta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

 7)  borsuki - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów Å‚owieckich, w których wystÄ™puje gÅ‚uszec lub cietrzew - przez caÅ‚y rok;

 8)  tchórze i kuny (leÅ›ne i domowe) - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 31 marca, a na terenach obwodów Å‚owieckich, w których wystÄ™puje gÅ‚uszec lub cietrzew - przez caÅ‚y rok;

 9)  llisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów Å‚owieckich, w których wystÄ™puje gÅ‚uszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zajÄ…ca, bażanta lub kuropatwy - przez caÅ‚y rok;

 10)  norki amerykaÅ„skie, jenoty i szopy pracze - przez caÅ‚y rok;

 11)  piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrÄ™bów hodowlanych - przez caÅ‚y rok;

 12)  zajÄ…ce szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odÅ‚owu - do dnia 15 stycznia;

 13)  bażanty:

 a)  koguty - od dnia 1 października do koÅ„ca lutego,

 b)  kury - wyÅ‚Ä…cznie na terenach oÅ›rodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi siÄ™ wolierowÄ… hodowlÄ™ bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

 14)  kuropatwy - od dnia 11 wrzeÅ›nia do dnia 21 października, a w drodze odÅ‚owu - do dnia 15 stycznia;

 15)  krzyżówki, cyraneczki, gÅ‚owienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

 16)  gÄ™si:

a)  zbożowe i biaÅ‚oczelne - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnoÅ›lÄ…skiego - do dnia 31 stycznia,

b)  gÄ™gawy - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnoÅ›lÄ…skiego - do dnia 15 stycznia;

 17)  Å‚yski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

 18)  goÅ‚Ä™bie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

 19)  sÅ‚onki - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 21 grudnia;

 20)  jarzÄ…bki - od dnia 1 wrzeÅ›nia do dnia 30 listopada.

 

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

 

3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

 

4. Przy ustalaniu okresu polowaÅ„, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje siÄ™, że dzieÅ„ wolny od pracy to niedziele i Å›wiÄ™ta okreÅ›lone w odrÄ™bnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

 

5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

Liczba wyświetleń: 1015