Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna-edycja 2015 Drukuj Stworz PDF

W bieżącym roku Gmina Stegna podpisaÅ‚a umowÄ™ dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku na dofinansowanie do kwoty 14 220,00 zÅ‚ realizacji w 2015 roku zadania p.n.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu gminy Stegna – edycja 2015". Umowa zakÅ‚ada, że po wykonaniu projektu oraz speÅ‚nieniu wszystkich warunków okreÅ›lonych przez Fundusz, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie ze Å›rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku. Do udziaÅ‚u w zadaniu pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu gminy Stegna” przystÄ…piÅ‚o oÅ›mioro wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci z terenu naszej gminy. MieszkaÅ„cy Gminy zgodnie z podpisanymi umowami zobowiÄ…zani sÄ… do zakoÅ„czenia realizacji zadania polegajÄ…cego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu elementów zawierajÄ…cych azbest do dnia 15 wrzeÅ›nia 2015 roku, oraz do zÅ‚ożenia w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie najpóźniej do dnia 30.09.2015 r.  stosownych dokumentów informujÄ…cych o zakoÅ„czeniu prac.

Liczba wyświetleń: 1144