Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Drukuj Stworz PDF

 

                                                               WÓJT GMINY STEGNA
                                                               Załącznik nr 2
                                                               do Uchwały Nr XLIII/353/2018
                                                               Rady Gminy Stegna
                                                               z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

                   ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY STEGNA

 

Tekst ujednolicony


Integralną częścią niniejszego tekstu są załączniki graficzne :


1A – Kierunki polityki przestrzennej – struktura przestrzenna w skali 1:10 000


1B – Kierunki polityki przestrzennej – ochrona środowiska przyrodniczego w skali 1:10 000


1C – Kierunki polityki przestrzennej – komunikacja i infrastruktura techniczna w skali 1:10 000

1D – Uwarunkowania w skali 1:20 000

1E – Kierunki polityki przestrzennej – struktura przestrzenna – wyróżnione zmiany w skali 1:20 000

 

Warszawa – Stegna, Czerwiec 2018 r.

Liczba wyświetleń: 1868