Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

2015 rok Drukuj Stworz PDF

W 2015 r. Gmina Stegna osiągnęła następujące poziomy recyklingu:  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia nastÄ™pujÄ…cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkÅ‚a – 52,9%;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  46,6%;
  3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajÄ…cych biodegradacji przekazywanych do skÅ‚adowania – 51,6 %.

 

Powyższe poziomy zostaÅ‚y wyliczone Å›ciÅ›le wg wzorów okreÅ›lonych w rozporzÄ…dzeniach Ministra Åšrodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajÄ…cych biodegradacji przekazywanych do skÅ‚adowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Liczba wyświetleń: 831