Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

2015 rok Drukuj Stworz PDF

W 2015 r. Gmina Stegna osiągnęła następujące poziomy recyklingu:  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 52,9%;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  46,6%;
  3. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 51,6 %.

 

Powyższe poziomy zostały wyliczone ściśle wg wzorów określonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Liczba wyświetleń: 742