Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zasady segregacji odpadów komunalnych Drukuj Stworz PDF

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji:


  1. Przetworzenie ma znaczenie! – SegregujÄ…c dajesz odpadom szansÄ™ na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie Å›rodowiska poprzez zmniejszenie iloÅ›ci odpadów deponowanych na skÅ‚adowiskach. DziÄ™ki recyklingowi osiÄ…gamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisjÄ™ gazów cieplarnianych, produkcjÄ™ odpadów przemysÅ‚owych. Użycie surowców wtórnych przekÅ‚ada siÄ™ w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkÅ‚a!
  2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. DziÄ™ki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierajÄ…ce nie muszÄ… wozić powietrza.
  3. OdkrÄ™cenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkÅ‚o i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrÄ™tek. Po odkrÄ™ceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
  4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagÄ™ na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. ZnajdujÄ… siÄ™ na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostaÅ‚y zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
  5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, sÅ‚oiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokÅ‚adnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcjÄ… suchÄ… – zawartość może wylać siÄ™ na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!
  6. RozÅ‚ożenie ma znaczenie! – RozkÅ‚adaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób bÄ™dÄ… zajmowaÅ‚y mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej bÄ™dziesz musiaÅ‚ je wynosić!
  7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobÄ… wielorazowÄ… torbÄ™ na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz wiÄ™cej odpadów. Torba zakupowa, którÄ… bÄ™dziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla Å›rodowiska.
  8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkÅ‚a. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (sÅ‚oików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! SzkÅ‚o opakowaniowe to nie to samo co szkÅ‚o gospodarcze!
  9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maÅ›le, chusteczek higienicznych, rÄ™czników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatÅ‚uszczonych. One nie nadajÄ… siÄ™ do recyklingu!
  10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujÄ…ce w Twojej gminie i zapamiÄ™taj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależnoÅ›ci od miejsca zamieszkania. PamiÄ™taj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzÄ™tu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowaÅ„ po olejach silnikowych, puszek po farbach, Å›wietlówek energooszczÄ™dnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ulotka 2017-11-22 09:37:23 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1261