Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podstawa prawna dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj Stworz PDF

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik USTAWA z dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oświaty 2016-11-21 11:39:06 Jarosz Michał
załącznik USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej 2016-11-21 11:35:40 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 28 maja 1996 r w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 2016-07-05 11:32:39 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 24 pazdziernika 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 2016-07-05 11:32:14 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 24 pazdziernika 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2016-07-05 11:31:30 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 2016-07-05 11:30:50 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie praktycznej nauki zawodu 2016-07-05 11:30:28 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE KOMISJI UE NR 14082013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 2016-07-05 11:29:49 Jarosz Michał
załącznik ROZPORZADZENIE KOMISJI UE NR 14072013 z dnia 18 grudnia 2013 r sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 2016-07-05 11:29:30 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 657