Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna – edycja 2016 (charakterystyka zadania) Drukuj Stworz PDF

W 2016 roku do UrzÄ™du Gminy Stegna wpÅ‚ynęło od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci 10 wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji zwiÄ…zanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem elementów zawierajÄ…cych azbest. W ramach realizacji zadania zadeklarowana ilość wyrobów zawierajÄ…cych azbest do utylizacji w 2016 r. wynosi 2703,20 m2  co stanowi 36,49 Mg. DziewiÄ™ciu  wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci wnioskuje o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenie i unieszkodliwienia odpadów zawierajÄ…cych azbest, natomiast jeden wÅ‚aÅ›ciciel nieruchomoÅ›ci wnioskuje o dofinansowanie transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierajÄ…cych azbest znajdujÄ…cych siÄ™ na ich posesjach, Å›ciÄ…gniÄ™tych z pokryć dachowych przed rokiem 2016.  MieszkaÅ„cy Gminy zgodnie z podpisanymi umowami zobowiÄ…zani sÄ… do zakoÅ„czenia realizacji zadania polegajÄ…cego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu elementów zawierajÄ…cych azbest do dnia 15 wrzeÅ›nia 2016 roku, oraz do zÅ‚ożenia w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie najpóźniej do dnia 30.09.2016 r.  stosownych dokumentów informujÄ…cych o zakoÅ„czeniu prac.

Liczba wyświetleń: 754