Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WARTO BYĆ I ŻYĆ „ECO” Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna zorganizowaÅ‚a I Gminny Konkurs Ekologiczny pn. „MakulaturÄ™ Dasz - NagrodÄ™ Masz”- edycja 2016, polegajÄ…cy na zbieraniu makulatury przez uczniów. Uroczyste wrÄ™czenie nagród przez Wójta Gminy Stegna PaniÄ… EwÄ™ DÄ…bskÄ… odbyÅ‚o siÄ™ 18 października 2016r.  w UrzÄ™dzie Gminy  Stegna.

 

 Część nagród oraz nagrodÄ™ specjalnÄ… - tablet ufundowaÅ‚ ZakÅ‚ad Utylizacji Odpadów StaÅ‚ych z Tczewa , a wrÄ™czyÅ‚ je, jego przedstawiciel Pan Marek  BystrzyÅ„ski.

 

Z każdej szkoÅ‚y 3 uczniów otrzymaÅ‚o dyplomy i nagrody.

NagrodÄ™ specjalnÄ… w kategorii „UCZEŃ” zdobyÅ‚ JAN  KAROLAK  – uczeÅ„ klasy Ia z ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy, który zebraÅ‚, aż 944,5 kg makulatury, natomiast nagrodÄ™ specjalnÄ… w kategorii „SZKOŁA” zdobyÅ‚ ZespóÅ‚ Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy, zbierajÄ…c 1 236,2 kg makulatury.

W ramach konkursu zebrano Å‚Ä…cznie 4 300 kg makulatury, która wpÅ‚ynie  na zwiÄ™kszenie poziomu recyklingu przez GminÄ™ Stegna.

 

SkÅ‚adamy serdeczne podziÄ™kowania dla  ZakÅ‚adu Utylizacji Odpadów  StaÅ‚ych z Tczewa za ufundowanie wspaniaÅ‚ych nagród.

WrÄ™czono również  nagrody w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy UmysÅ‚ 2016 ”, w ramach której  zorganizowano konkurs plastyczno-literacki pn.„Pod DobrÄ… OpiekÄ…” dla uczniów szkóÅ‚ podstawowych oraz gimnazjalistów. Do biura kampanii wpÅ‚ynęło kilka tysiÄ™cy prac z caÅ‚ej Polski. MiÅ‚o nam poinformować, że wÅ›ród wyróżnionych znaleźli siÄ™ przedstawiciele naszego samorzÄ…du: 

  1. Julia Fanslau – ZS w Stegnie
  2. Weronika BÄ…truk – ZS w Stegnie
  3. Amelia Åšwidwa – ZS w Stegnie
  4. Filip Haftkowski – ZS w Stegnie
  5. Aleksander Makowski – ZS w Stegnie
  6. Kinga Maciaszczyk – ZSzP w Drewnicy

 Wszystkim laureatom GRATULUJEMY.


http://stegna.pl/art/8888/warto_byc_i_zyc_eco

Liczba wyświetleń: 783