Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kampania “ Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" Drukuj Stworz PDF

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” to akcja, która na nowo ma uÅ›wiadomić każdemu z nas jakie mamy prawa. PowinniÅ›my pamiÄ™tać, że przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiÄ…zkiem wszystkich, od organów wÅ‚adzy publicznej, przez osoby wykonujÄ…ce zawód medyczny. Prawa pacjenta sÄ… zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Każdy kto pracuje dokÅ‚ada cegieÅ‚kÄ™ do sÅ‚użby zdrowia, bo jest ona dofinansowywana ze Å›rodków publicznych.

Dla przypomnienia wszystkim swoich praw rusza Trzecia Kampania SpoÅ‚eczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych

Kampania skÅ‚ada siÄ™ z trzech krótkich spotów:

1. prawa pacjenta do informacji oraz prawie do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

2.  prawa pacjenta do intymnoÅ›ci i godnoÅ›ci oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 

3. prawa pacjenta do dokumentacji medycznej

 

Zamieścił: Michał Jarosz

Liczba wyświetleń: 1269