Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawozdanie z przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest Drukuj Stworz PDF

  1. Zamieszczono informację o azbeście na stronie internetowej Gminy Stegna w zakładce Azbest  „ABC” o azbeście http://stegna.pl/kat/id/576#align
  2. Przeprowadzono pogadanki z mieszkańcami w czasie zebrań wiejskich
  3. Wydano informatory o zasadach postępowania z różnymi rodzajami odpadów i dołączono je do gminnego kwartalnika
  4. Zamieszczono na stronie internetowej w zakładce „Azbestowe archiwum” podsumowanie projektu pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2016". http://stegna.pl/kat/id/577#align

 

 

Liczba wyświetleń: 628