Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ochrona zieleni zabytkowej DREWNICA i ŻUŁAWKI Drukuj Stworz PDF

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że  przepisy przedmiotowej ustawy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolniły z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.

 

KOMUNIKAT

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-mkidn-ws.-ochrony-zieleni-zabytkowej-6968.php

 

Mając na uwadze powyższe wycinka drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków ( Drewnica i Żuławki), wymaga uzyskania zezwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

 

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Liczba wyświetleń: 582