Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ochrona zieleni zabytkowej DREWNICA i ŻUŁAWKI Drukuj Stworz PDF

 

W zwiÄ…zku z licznymi pytaniami dotyczÄ…cymi uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że  przepisy przedmiotowej ustawy, które weszÅ‚y w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolniÅ‚y z obowiÄ…zku uzyskania pozwolenia wÅ‚aÅ›ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrÄ™bie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególnoÅ›ci parków, ogrodów, zieleÅ„ców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostajÄ…cej pod ochronÄ… konserwatorskÄ….

 

KOMUNIKAT

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-mkidn-ws.-ochrony-zieleni-zabytkowej-6968.php

 

MajÄ…c na uwadze powyższe wycinka drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków ( Drewnica i Å»uÅ‚awki), wymaga uzyskania zezwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków.

 

wniosek o wydanie zezwolenia na usuniÄ™cie drzew/krzewów

Liczba wyświetleń: 692