Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj Stworz PDF

W związku ze zmianą regulaminu konkursu pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” ( edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Stegna nie może do niego przystąpić ze względu na konieczność  zmian uchwał w ww. zakresie, które dodatkowo muszą zostać zaopiniowane  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z regulaminem konkursu Jednostki Samorządu Terytorialnego z własnego budżetu finansują demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, a Gmina Stegna nie posiada zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w  budżecie na 2017r.





Liczba wyświetleń: 1355