Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj Stworz PDF

W zwiÄ…zku ze zmianÄ… regulaminu konkursu pn.” Usuwanie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu województwa pomorskiego” ( edycja 2017) ogÅ‚oszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku, Gmina Stegna nie może do niego przystÄ…pić ze wzglÄ™du na konieczność  zmian uchwaÅ‚ w ww. zakresie, które dodatkowo muszÄ… zostać zaopiniowane  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa UrzÄ™du Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z regulaminem konkursu Jednostki SamorzÄ…du Terytorialnego z wÅ‚asnego budżetu finansujÄ… demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajÄ…cych azbest, a Gmina Stegna nie posiada zabezpieczonych na ten cel Å›rodków finansowych w  budżecie na 2017r.

Liczba wyświetleń: 1777