Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej Drukuj Stworz PDF

 

                                                

 

Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Miasto Krynica Morska, Nadleśnictwo Elbląg i Park Krajobrazowy,  wspólnie uzyskały środki  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 11 Środowisko, działanie 11.4.

 

Zakres planowanych prac w ramach wspólnego przedsięwzięcia obejmować będzie:

1.   zabezpieczenie obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w szczególności związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego poprzez wyznaczenie i budowę szlaków na odcinkach:

Mikoszewo - Stegna: 14,82 km - Gmina Stegna;

2.   wykonanie i ustawienie w terenie na przebiegu szlaku 5 tablic edukacyjnych

 

 

Planowany koszt realizacji inwestycji:

  4  717 997,00 zł. w tym wkład własny Gminy Stegna 1415399,10 zł Projekt przeszedł ocenę formalną z pozytywnym wynikiem, natomiast teraz przed nami znacznie trudniejsze zadanie: ocena merytoryczna!  Miejmy nadzieję, że w naszej gminie powstaną  dobrze oznakowane szlaki turystyczne, prawie 15-kilometrowe, które służyć będą zarówno nam Mieszkańcom jak i licznie przybywającym turystom.

 

Mapa poglądowa przebiegu trasy

 

18 lipca 2017r. zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone - pierwszy na wykonanie robót budowlanych , drugi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Przetarg na wykonanie robót budowlanych wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe TUGA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 3 465 408,61 zł brutto. Dnia 31 sierpnia 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

 

Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wygrało Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB za kwotę 55 350,00 zł brutto. Dnia 4 września 2017r. została podpisana umowa z Inspektorem Nadzoru.

 

6 września nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy pod realizację inwestycji.

Liczba wyświetleń: 806