Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

2016 rok Drukuj Stworz PDF

 

Osiągnięty przez gminę Stegna  w 2016 r.

Wymagany przepisami prawa do osiągnięcia w 2016 r.

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

8,996 %

 

max. 45 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

 

40,974 %

 

min. 18 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

35,8700 %.

 

min. 42 %

Liczba wyświetleń: 434