Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Szanowni Pracodawcy, przypominamy Drukuj Stworz PDF

Pracodawca jest obowiÄ…zany zawrzeć z mÅ‚odocianym na piÅ›mie umowÄ™ o pracÄ™ w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy.

O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wÅ‚aÅ›ciwego ze wzglÄ™du na miejsce zamieszkania mÅ‚odocianego, a w przypadku pracodawcy bÄ™dÄ…cego rzemieÅ›lnikiem – również izbÄ™ rzemieÅ›lniczÄ… wÅ‚aÅ›ciwÄ… ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ rzemieÅ›lnika.

Podstawa prawna: RozporzÄ…dzenie rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego mÅ‚odocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2014r., poz. 232 ).

Liczba wyświetleń: 974