Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończyły się już zmagania w Wielkim Maratonie Czytelniczym! Drukuj Stworz PDF

19 czerwca trzy uczennice z ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy uczestniczyÅ‚y w Gali rozdania nagród za konkurs Wielki Maraton Czytelniczy, która odbyÅ‚a siÄ™ w Europejskim Centrum SolidarnoÅ›ci.

Daria Lech z klasy 3b oraz Oliwia SzczÄ™sna i Viktoria Chmiel z klasy 6b sÄ… szkolnymi laureatkami tego konkursu, a w ogólnej miÄ™dzyszkolnej klasyfikacji otrzymaÅ‚y wyróżnienia za wysokie wyniki.

Wszyscy uczestnicy konkursu czytelniczego przez osiem miesiÄ™cy dzielnie czytali wyznaczone przez organizatorów lektury i co miesiÄ…c pisali testy z treÅ›ci jednej książki. Uczniowie musieli wykazać siÄ™ wytrwaÅ‚oÅ›ciÄ…, dobrÄ… pamiÄ™ciÄ… i umiejÄ™tnoÅ›ciÄ… czytania ze zrozumieniem -  musieli uważać na podchwytliwe puÅ‚apki w pytaniach testowych.

Konkurs o skali już nie tylko wojewódzkiej, ale ogólnopolskiej, bo w tej edycji doÅ‚Ä…czyÅ‚y również szkoÅ‚y spoza województwa pomorskiego, zorganizowaÅ‚y instytucje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w GdaÅ„sku oraz gdaÅ„skie szkoÅ‚y: SzkoÅ‚a Podstawowa nr 27, SzkoÅ‚a Podstawowa nr 82 i I ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ STO. Honorowy patronat nad wydarzeniem objÄ™li Pomorskie Kurator OÅ›wiaty oraz Prezydent Miasta GdaÅ„ska PaweÅ‚ Adamowicz.

W tegorocznej edycji maratonu uczestniczyÅ‚o 157 szkóÅ‚ i 7016 uczniów, w tym 22 uczniów ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy (13-ro uczniów z klas 2-3 oraz 9-ro uczniów z klas 4-6).

23 czerwca odbyÅ‚a siÄ™ szkolna gala rozdania nagród za udziaÅ‚ w Wielkim Maratonie Czytelniczym. Wszyscy szkolni uczestnicy otrzymali drobne nagrody, w tym książki. Szkolni laureaci natomiast otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe za osiÄ…gniÄ™te wyniki. Część nagród książkowych dla szkolnych zwyciÄ™zców zostaÅ‚a zasponsorowana przez PrzedsiÄ™biorstwo "Dom Książki" Sp. z o.o.

Liczba wyświetleń: 559