Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie na podniesienie bezpieczeństwa powodziowego Żuław Drukuj Stworz PDF

                                                   

 

W dniu 18 sierpnia zostaÅ‚a podpisana umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.:"Bezpieczne Å»uÅ‚awy – podniesienie poziomu bezpieczeÅ„stwa powodziowego Å»uÅ‚aw poprzez rozbudowÄ™ systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawÄ™ specjalistycznego wyposażenia ratowniczego". W imieniu Powiatu GdaÅ„skiego – lidera projektu umowÄ™ podpisali Starosta GdaÅ„ski Pan Stefan Skonieczny oraz Wicestarosta Pan Marian CichoÅ„.

Partnerami projektu sÄ…: Gmina Stegna, Gmina Nowy Staw, Gmina Nowy Dwór GdaÅ„ski, Gmina Suchy DÄ…b, Gmina Ostaszewo, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz GdaÅ„ski.

 

Przedmiotem projektu jest dostawa 255 sztuk specjalistycznego sprzÄ™tu ratownictwa dla 12 jednostek ratownictwa dziaÅ‚ajÄ…cych w Krajowym Systemie Ratowniczo-GaÅ›niczym oraz rozbudowÄ™ i unowoczeÅ›nienie systemu powiadamiania i alarmowania na Å»uÅ‚awach WiÅ›lanych, którym objÄ™tych zostanie 145 124 osób.

Doposażenie jednostek ratownictwa, jak również rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania wpÅ‚ynie na osiÄ…gniÄ™cie celu nadrzÄ™dnego projektu jakim jest wzmocnienie odpornoÅ›ci Å»uÅ‚aw WiÅ›lanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie, których wystÄ…pienie na niemal caÅ‚ym obszarze realizacji projektu jest wysokie.

W gminie Stegna planuje się dostawę 25 sztuk sprzętu ratownictwa (w tym min. zestaw hydrauliczny, motopompę, zapory przeciwpowodziowe) oraz sprzętu na potrzeby systemu powiadamiania i alarmowania.

Łączny koszt projektu wynosi 3 723 008,21 zÅ‚ w tym dofinansowanie z UE wynosi 3 096 913.

W Gminie Stegna Å‚Ä…czny koszt projektu wynosi 265 549,36 w tym dofinansowanie z UE 221 955,95.

 

Liczba wyświetleń: 758