Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie na podniesienie bezpieczeństwa powodziowego Żuław Drukuj Stworz PDF

                             

 

W dniu 18 sierpnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.:"Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego". W imieniu Powiatu Gdańskiego – lidera projektu umowę podpisali Starosta Gdański Pan Stefan Skonieczny oraz Wicestarosta Pan Marian Cichoń.

 

Partnerami projektu są: Gmina Stegna, Gmina Nowy Staw, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Suchy Dąb, Gmina Ostaszewo, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański.

 

Przedmiotem projektu jest dostawa 255 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 12 jednostek ratownictwa działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz rozbudowę i unowocześnienie systemu powiadamiania i alarmowania na Żuławach Wiślanych, którym objętych zostanie 145 124 osób.

 

Doposażenie jednostek ratownictwa, jak również rozbudowa systemu powiadamiania i alarmowania wpłynie na osiągnięcie celu nadrzędnego projektu jakim jest wzmocnienie odporności Żuław Wiślanych na zagrożenia naturalne, przede wszystkim powodzie, których wystąpienie na niemal całym obszarze realizacji projektu jest wysokie.

 

W gminie Stegna planuje się dostawę 25 sztuk sprzętu ratownictwa (w tym min. zestaw hydrauliczny, motopompę, zapory przeciwpowodziowe) oraz sprzętu na potrzeby systemu powiadamiania i alarmowania.

 

Łączny koszt projektu wynosi 3 723 008,21 zł w tym dofinansowanie z UE wynosi 3 096 913.

 

W Gminie Stegna łączny koszt projektu wynosi 265 549,36 w tym dofinansowanie z UE 221 955,95.

 

 

Liczba wyświetleń: 330