Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna w sprawie konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r.” Drukuj Stworz PDF

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STEGNA

 

w sprawie konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r.”

 

 

Na podstawie at. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stegna

zawiadamiam

o rozpoczęciu  konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r.” w dniach od 06.10.2017 r. do 27.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna pok. Nr 7 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 16.00 oraz w piątki od 7.00 do 14.00, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna www.stegna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stegna na stronie internetowej: www.bip.stegna.pl.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r. mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. programu.

 

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego obwieszczenia na adres: Urząd Gminy  Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna:

-        elektronicznie na adres e-mail: ewelina.charkiewicz@stegna.pl lub

-        osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-  103 Stegna

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.

 

Jednocześnie na podstawie Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stegna, Wójt Gminy Stegna informuje o dodatkowych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych, które przybliżą Państwu tematykę ww. programu.

-      STEGNA 30.10.2017 r. - od 15:00 do 16.30 MIEJSCE: Sala Narad UG STEGNA pokój nr 1

-      RYBINA 30.10.2017 r. - od 17:00 do 18:30 MIEJSCE: Dom Ludowy Rybinie

-      MIKOSZEWO 31.10.2017 r. - od 15:00 do 16:30 MIEJSCE: CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) w Mikoszewie

DREWNICA 31.10.2017 r. - od 17:00 do 18:30 MIEJSCE: Świetlica w  Drewnicy

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz 2017-10-06 12:37:57 Jarosz Michał
załącznik 03_POŚ_gm.Stegna 06.10.2017 2017-10-06 12:37:23 Jarosz Michał
załącznik Obwieszczenie 2017-10-06 12:36:45 Jarosz Michał
Liczba wyświetleń: 241