Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowe Zabezpieczanie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II Drukuj Stworz PDF

Kompleksowe Zabezpieczanie Przeciwpowodziowe Å»uÅ‚aw – Etap II

W dniu 12 października br. Wójt Gminy Stegna P. Ewa DÄ…bska na zaproszenie Dyrektora Regionalnego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku wzięła udziaÅ‚  w uroczystym podpisaniu Umowy o dofinansowanie dla Projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Å»uÅ‚aw -Etap II – Regionalny ZarzÄ…d Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku”. UmowÄ™ podpisali Dyrektor Regionalnego ZarzÄ…du Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku StanisÅ‚aw Otremba i zastÄ™pca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej Roman Wójcik.

     Projekt bÄ™dzie realizowany do 2022 roku i obejmie nastÄ™pujÄ…ce zadania:

  • budowa wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze,
  • przebudowa i modernizacja stopnia wodnego Przegalina,
  • odbudowa 19 ostróg na WiÅ›le,
  • rozbudowa monitoringu powodziowego na WiÅ›le SMoRP,
  • ocena efektywnoÅ›ci przebudowy ujÅ›cia WisÅ‚y w I Etapie projektu, celem wykorzystania w dalszej rozbudowie ujÅ›cia.

 Projekt Kompleksowe Zabezpieczenia Przeciwpowodziowe Å»uÅ‚aw – Etap II rozwija cele osiÄ…gniÄ™te w pierwszym etapie, w latach 2007 – 2015. Zamierzeniem projektu, jak i caÅ‚ego Programu, jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Å»uÅ‚aw, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacjÄ… oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Å»uÅ‚aw.

W uroczystoÅ›ci wziÄ™li udziaÅ‚ min.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Åšrodowiska Mariusz Gajda i  Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

żródÅ‚o: http://gdansk.rzgw.gov.pl

Liczba wyświetleń: 420