Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowe Zabezpieczanie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II Drukuj Stworz PDF

Kompleksowe Zabezpieczanie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II

W dniu 12 października br. Wójt Gminy Stegna P. Ewa Dąbska na zaproszenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wzięła udział  w uroczystym podpisaniu Umowy o dofinansowanie dla Projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław -Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Umowę podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Stanisław Otremba i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Roman Wójcik.

     Projekt będzie realizowany do 2022 roku i obejmie następujące zadania:

  • budowa wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze,
  • przebudowa i modernizacja stopnia wodnego Przegalina,
  • odbudowa 19 ostróg na Wiśle,
  • rozbudowa monitoringu powodziowego na Wiśle SMoRP,
  • ocena efektywności przebudowy ujścia Wisły w I Etapie projektu, celem wykorzystania w dalszej rozbudowie ujścia.

 Projekt Kompleksowe Zabezpieczenia Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II rozwija cele osiągnięte w pierwszym etapie, w latach 2007 – 2015. Zamierzeniem projektu, jak i całego Programu, jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław.

W uroczystości wzięli udział min.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda i  Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

żródło: http://gdansk.rzgw.gov.pl

Liczba wyświetleń: 290