Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna Drukuj Stworz PDF

Dnia 3 sierpnia 2017r. został ogłoszony przetarg na Budowę drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna.

Do niniejszego postępowania nie została złożona żadna oferta, zatem przetarg unieważniono.

Dnia 18 sierpnia 2017r. ponownie został ogloszony przetarg na Budowę drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna.

Przetarg wygraÅ‚a Grupa BMG Sp. z o.o. z siedzibÄ… w GrudziÄ…dzu za kwotÄ™ 306 720,80 zÅ‚. Na realizacjÄ™ inwestycji otrzymaliÅ›my dofinansowanie z UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego w wysokoÅ›ci 60 000 zÅ‚ w ramach Programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W październiku 2017r. zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ roboty budowlane zwiÄ…zane z budowÄ… ul. Cisewo  w Stegnie. Na odcinku okoÅ‚o 320 metrów wybudowano drogÄ™ o nawierzchni z pÅ‚yt drogowych żelbetowych z podbudowÄ….

Liczba wyświetleń: 600