Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogÅ‚asza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiÄ™biorczoÅ›ci poprzez podejmowanie lub rozwijanie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczych w ramach nastÄ™pujÄ…cych przedsiÄ™wzięć:

1.1.3 – DziaÅ‚alność turystyczna i okoÅ‚oturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

1.1.2 – DziaÅ‚alność turystyczna i okoÅ‚oturystyczna

1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjaÅ‚u obszaru

 w zakresie dziaÅ‚ania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez spoÅ‚eczność” w ramach Priorytetu 4 „ZwiÄ™kszenie zatrudnienia i spójnoÅ›ci  terytorialnej”, objÄ™tego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyÅ‚Ä…czeniem projektów grantowych.

Termin skÅ‚adania wniosków 20.11.2017 r.- 04.12.2017 r.

SzczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce naborów, w tym ogÅ‚oszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdÄ… PaÅ„stwo, pod linkami:

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-32017-przedsiewziecie-1-1-3-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna-prowadzona-przez-osoby-do-34-roku-zycia-grupa-defaworyzowana/

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-42017-przedsiewziecie-1-1-2-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna/

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-52017-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

Liczba wyświetleń: 366