Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

W Zespole Szkół w Stegnie dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach w ramach projektu "Szkoła Talentów" Drukuj Stworz PDF

W Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie dzieci i mÅ‚odzież uczestniczÄ… w zajÄ™ciach w ramach projektu "SzkoÅ‚a Talentów" realizowany ze Å›rodków Unii Europejskiej. W ramach zajęć dzieci i mÅ‚odzież uczÄ… siÄ™ szybkich i Å‚atwych technik zapamiÄ™tywania, które pomgÄ… im w nauce. UczÄ… siÄ™ technik szybkiego czytania, sposobu na skupienie, koncetracjÄ™ oraz relaks. ZajÄ™cia cieszÄ… siÄ™ sporym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i rodziców. Zdobyte umiejÄ™tnoÅ›ci z pewnoÅ›ciÄ… zaowocujÄ… wynikami w nauce.

Liczba wyświetleń: 315