Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nie stój z boku, wstąp do GOK'u ! Drukuj Stworz PDF

Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie promuje różnorodne formy dziaÅ‚alnoÅ›ci twórczej, artystycznej i kulturalnej. Przy GOK w Stegnie funkcjonujÄ… nastÄ™pujÄ…ce sekcje i koÅ‚a zainteresowaÅ„:

 

1. Zajęcia BEZPŁATNE

(zajÄ™cia sÄ… bezpÅ‚atne wyÅ‚Ä…cznie dla mieszkaÅ„ców Gminy Stegna. Pozostali - symboliczna odpÅ‚atność)

  •  KOŁO CERAMICZNE -  spotkanie organizacyjne oraz zapisy:

          na zajÄ™cia w Stegnie - 04.10.2011 r. o godz. 15:00 (sala ceramiczna GOK)

          na zajÄ™cia w Jantarze - 07.10.2011 r. o godz. 16:00 (Å›wietlica)

  • ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEÅ»Y - soboty, w godz.: 10:00 - 14:00, Å›wietlica GOK w Stegnie

          Uczestnicy uczÄ… siÄ™ gry na instrumentach muzycznych (flet, keyboard, gitara).

Zajęcia prowadzi pan Andrzej Michalczuk.

  • ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEÅ»Y - spotkanie organizacyjne oraz zapisy już w najbliższy piÄ…tek 30.09.2011r. o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej GOK w Stegnie. Planujemy podzielić uczestników na dwie grupy wiekowe. NajmÅ‚odsi (dzieci od 4 - 7 lat) bÄ™dÄ… siÄ™ uczyć rytmiki z elementami akrobatyki, natomiast starsi różnych odmian taÅ„ca (nowoczesny, hip - hop, jazz). Wszelkie szczegóÅ‚y zostanÄ… omówione na spotkaniu organizacyjnym.
  •  WARSZTATY ARTYSTYCZNE pt.: "Jak? Razem. Jak? Twórczo" zorganizowane przez GrupÄ™ nieformalnÄ… Twórcze Å»ycie we wspóÅ‚pracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju MiejscowoÅ›ci Jantar - odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… we wtorki, o godz. 18:00 (Å›wietlica GOK w Stegnie) w ramach projektu dofinansowanego ze Å›rodków Programu "DziaÅ‚aj Lokalnie VII" Polsko - AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci realizowanego przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Loklanej Organizacji Grantowej Fundacji Pokolenia. Nabór uczestników zostaÅ‚ już zakoÅ„czony.
  • ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DOROSŁYCH - planujemy utworzyć zespóÅ‚ wokalny. Przyjdź na spotkanie organizacyjne, które odbÄ™dzie siÄ™ 18.10.2011 r., godz.: 16:00, w Å›wietlicy GOK w Stegnie.Zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym OÅ›rodkiem Kultury w Stegnie. ZajÄ™cia bÄ™dzie prowadziÅ‚ pan Andrzej Kurpiewski.


2. Zajęcia ODPŁATNE

  • AEROBIK - zajÄ™cia w poniedziaÅ‚ki i Å›rody, o godz. 16:45, prowadzi pani Maria DÄ…browska (Sala Widowiskowa GOK w Stegnie)
  • ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH - prowadzone przez pana RadosÅ‚awa NatkaÅ„skiego (Teatr TaÅ„ca i Ruchu Pasja)

                                 wtorki i czwartki, 19:00 - 20:00    JOGA

                                                              20:00 - 21:00    ZAJĘCIA TANECZNE

Liczba wyświetleń: 673