Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pliki do pobrania Drukuj Stworz PDF

Sprawy podatkowe i opłaty

 1. Uchwała nr XXXVI/301/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 2. Załącznik Nr 1-Informacja IN1_IR1_IL1
 3. Załącznik Nr 2- ZN-1A - dane o nieruchomościach
 4. Załącznik Nr 3- ZN-1B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
 5. Załacznik Nr 4 - ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych
 6. ZaÅ‚acznik Nr 5-ZR-1b  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych_w pod.rolnym
 7. Załącznik Nr 6- ZL-1A dane o nieruchomosciach leśnych
 8. Załącznik Nr 7-ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowychw pod.leśnym
 9. ZaÅ‚acznik Nr 8 -Formularz B- Dane osobowe wspóÅ‚wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci
 10. ZaÅ‚Ä…cznik Nr 9 -DN-1  deklaracji na podatek od 2016 nieruchomosci
 11. Załącznik Nr 10-DL-1 deklaracji na podatek lesny
 12. Załącznik Nr 11 -DR-1 deklaracji na podatek rolny
 13. UchwaÅ‚a Nr XXXVI/302/2017 w sprawie stawek podatku od Å›rodków transportowych
 14. UchwaÅ‚a Nr XXV/191/2016 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.
 15. UchwaÅ‚a Nr XXXI/245/2017 w sprawie okreÅ›lenia dziennych stawek opÅ‚aty miejscowej, terminów pÅ‚atnoÅ›ci, sposobu jej poboru, okreÅ›lenia inkasentów oraz okreÅ›lenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia za inkaso.
Liczba wyświetleń: 3159