Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Drukuj Stworz PDF

Poltur Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra zaprasza gestorów: właścicieli i dzierżawców ośrodków do złożenia ofert sprzedaży miejsc lub wydzierżawienia ośrodka firmie Poltur Polska na organizację kolonii i obozów...

Zielona Góra, dnia 10 listopada 2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Poltur Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra zaprasza gestorów: właścicieli i dzierżawców ośrodków do złożenia ofert sprzedaży miejsc lub wydzierżawienia ośrodka firmie Poltur Polska na organizację kolonii i obozów dla min. 100 a max. 300 dzieci i młodzieży w jednym turnusie, w całym okresie od 29 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r. (4-5 turnusów 10-14-dniowych), dla turnusów finansowanych ze środków publicznych.

 

Dodatkowe informacje:

1. Postępowanie ma charakter dwustopniowy. Z wybranymi Oferentami, którzy złożą w terminie pisemną ofertę oraz będą spełniali wszystkie warunki, przedstawiciele Poltur Polska spotkają się na terenie oferowanego ośrodka, celem weryfikacji podanych w ofercie danych, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011 r.

2. Zamówienie dotyczy: organizacji turnusów wypoczynkowych i obejmuje w szczególności:

-          zapewnienie całodziennego wyżywienia uczestników – min. 4 posiłki dziennie, zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywienia
i Żywności;

-          zapewnienie nieograniczonego dostępu do napojów, pieczywa i dżemu, oraz suchego prowiantu na czas podróży,

-          zapewnienie standardu zakwaterowania wg wytycznych,

-          zapewnienia wyposażenia bazy wg wytycznych,

-          położenia bazy wg wytycznych,

-          zapewnienia usług dodatkowych zawartych w ofercie (medycznych, kulturalno – oświatowych, rekreacyjno – sportowych, ratownika WOPR, itp.)

3. Pod pojęciem kolonii i obozów letnich rozumie się formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

 

Obiekt, który przedstawi Oferent musi spełniać następujące warunki (wytyczne):

1. Ośrodek przeznaczony na wypoczynek musi spełniać wymogi, dotyczące bezpieczeństwa
i higieny, określone obowiązującymi przepisami oraz wynikające ze szczególnego charakteru świadczenia. Wymagana jest atrakcyjna lokalizacja obiektu wypoczynku. Odpowiednio bliska odległość do morza, jak również centrum miejscowości. Standard bazy spełniać musi podstawowe normy:

- obiekt min. na 110 osób (dzieci plus kadra);

- budynki, w których będzie świadczona usługa położone w odległości nie większej niż
1 500 m od morza;

- stołówka (jadalnia, restauracja) zlokalizowana w obiekcie noclegowym lub w oddzielnym budynku, położonym w odległości nie większej niż 500 m od pozostałych obiektów (w jednym kompleksie), w której wszystkie zakwaterowane dzieci zostaną obsłużone w max 2 turach;

- miejsce do parkowania min. na 2 autokary;

- pokoje maksymalnie 6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym;

- powierzchnia pomieszczeń zakwaterowania przypadająca na 1 osobę min. 3,5 m²;

- ośrodek ogrodzony z zamykaną bramą, oświetlony, usytuowany z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu;

- na terenie ośrodka lub w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka winien znajdować się telefon ogólnie dostępny;

- zapewnienie 2 izolatek: osobna dla chłopców i osobna dla dziewczynek;

- na terenie ośrodka wydzielony gabinet pielęgniarski;

2. Wyposażenie pomieszczeń sypialnych:

- poduszka, kołdra, dodatkowe koce dla każdego uczestnika;

- łóżka (z wyłączeniem łóżek piętrowych metalowych typu wojskowego) z materacem lub tapczany dla każdego uczestnika z odpowiednią bielizną pościelową;

- szafka nocna;

- szafy ubraniowe, wieszaki;

- stół i krzesła lub taborety.

3. Na terenie ośrodka wypoczynkowego winna znajdować się:

- sala telewizyjna (świetlica), wyposażona w sprawny TV, video lub DVD, gry planszowe, układanki;

- sala dyskotekowa ze sprawnym sprzętem dyskotekowym;

- boiska sportowe: do piłki nożnej, do piłki siatkowej, do koszykówki, do badmingtona;

- stół do tenisa stołowego;

- sprzęt sportowy: piłki do gier zespołowych, paletki do gry w badmingtona, paletki do gry w tenisa stołowego i inne;

- plac zabaw,

- miejsce na ognisko;

- zadaszony grill;

- wiata na zajęcia w grupach;

4. Wykonawca musi zapewnić właściwe WYŻYWIENIE, przy założeniu, że tzw. „wsad do kotła” nie będzie mniejszy niż 15zł za osobodzień. Wymagane jest zapewnienie min. 4 posiłków dziennie: śniadania, dwudaniowego obiadu, podwieczorku, kolacji oraz  zapewnienie stałego dostępu do napojów, pieczywa i dżemu przez cały dzień.

5. KADRA wolna od płatności:

- min. 1 wychowawca na 15 uczestników + kierownik + rezydent + kierowca autokaru.

6. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny osobodnia (70%) oraz standard obiektu i zakres usług dodatkowych (30%).

Ocena ofert według kryterium „standard obiektu” zostanie dokonana zgodnie z niżej podaną punktacją:

A. Zabezpieczenie terenu – (max. 5 pkt.):

- teren ogrodzony, oświetlony, stale strzeżony            - 5 pkt.

- teren ogrodzony, oświetlony                                      - 2 pkt.

- teren ogrodzony                                                          - 1 pkt.

B. Zakwaterowanie uczestników – (max. 5 pkt.)

- 2, 3, 4 osoby w pokoju                                                - 5 pkt

- 5, 6 osoby w pokoju                                                    - 3 pkt

C. Odległość od morza – (max. 10 pkt.)

- do 300m                                                                       - 10 pkt

- do 600m                                                                       - 5 pkt

- do 1000m                                                                      -  2 pkt

D.  Ilość miejsc w ośrodku – (max. 10 pkt.)

- 100 miejsc                                                                      - 5 pkt

- 101 – 150 miejsc                                                            - 7 pkt

- 151 – 300 miejsc                                                            - 10 pkt

E. Położenie względem dróg woj. i krajowych oraz ruchliwych dróg lokalnych – (max. 10 pkt.)

- do 100m                                                                           - 1 pkt

- od 101m do 300m                                                            - 5 pkt

- powyżej 300m                                                                 - 10 pkt 

F. Wyposażenie bazy – (max. 10 pkt)

- każda świetlica, salka wykładowa lub do zajęć w grupach – 2 pkt za każdą salę

- sala sportowa                                                                       -  10 pkt

- boiska różnego typu: do piłki siatkowej, do piłki nożnej, do koszykówki, do badmingtona – 3 pkt za każde

- inne: plac zabaw, miejsce na ognisko, zadaszony grill, wiata na zajęcia – 2 pkt za każde

G. Kadra (max. 30 pkt)

- w cenie opieka pielęgniarki                                                - 5 pkt

- nadzór lekarza                                                                     - 5 pkt

- ratownik własny                                                                  - 10 pkt

- ratownik miejski na plaży                                                    - 5 pkt

- 1 wychowawca bezpłatnie na 12 uczestników                    - 1 pkt

-  1 wychowawca bezpłatnie na 10 uczestników                   - 3 pkt

- każda osoba kadry dodatkowo bezpłatna (psycholog, pilot, instruktor K – O, Instruktor Sportowy itp.) -                                                                       - 1 pkt za każdą osobę

H. Elementy programu

- wycieczka, występ artystyczny, koncert, wstęp na basen, jazda konna, wyjście do muzeum, szkolenie żeglarskie                                                                - 3 pkt za każdy element

 

Pisemne oferty (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta sprzedaży miejsc lub wydzierżawienia ośrodka firmie Poltur Polska na organizację kolonii i obozów dla min. 100 a max. 300 dzieci i młodzieży w jednym turnusie, w całym okresie od 29 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r. (4-5 turnusów 10-14-dniowych), dla turnusów finansowanych ze środków publicznych”) należy złożyć do dnia  30 listopada 2011r. na adres Poltur Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra (decyduje data wpływu oferty do siedziby firmy Poltur Polska)

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2011 r. o godzinie 13:00 w siedzibie firmy Poltur Polska w Zielonej Górze.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20 grudnia 2011r. po przeprowadzeniu lustracji w wybranych ośrodkach.

 

Osoby upoważnione do kontaktu są:

  1.  Pan Mieczysław J. Bonisławski tel. 68 324 55 95; 512 092 317.
  2. Pan Krzysztof Czerwiński . 68 453 77 71; 512 092 316

Prosimy również o kontakt mailowy: informacja@poltur.eu

 

W załączeniu wzór umowy który zawiera szczegóły kontraktu.

 

 

Liczba wyświetleń: 712