Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Bezpłatne szkolenia językowe Drukuj Stworz PDF

„Akademia Euro” jest projektem realizowanym przez SpóÅ‚kÄ™ PL.2012 na terenie województw: dolnoÅ›lÄ…skiego, pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, wspóÅ‚finansowanym ze Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji jÄ™zykowych, zawodowych i interpersonalnych oraz zdolnoÅ›ci adaptacyjnych pracowników do rosnÄ…cych oczekiwaÅ„ rynku pracy, zwiÄ…zanych ze zmianÄ…, jakÄ… bÄ™dzie pojawienie siÄ™ nowych grup klientów - turystów zagranicznych, podczas organizowanych w Polsce mistrzostw UEFA EURO 2012™.

"Akademia Euro" to  cykl obejmujÄ…cy nastÄ™pujÄ…ce szkolenia, realizowane wedÅ‚ug ujednoliconych standardów w regionach:

  • jÄ™zyk angielski – 60 godzin zajęć,
  • obsÅ‚uga klienta – 16 godzin zajęć,
  • różnice miÄ™dzykulturowe w kontekÅ›cie obsÅ‚ugi klienta - 16 godzin zajęć,
  • atrakcje danego regionu pod kÄ…tem organizacji imprez masowych – 8 godzin zajęć,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna (tylko dla pracowników transportu miejskiego regionu mazowieckiego) – 8 godzin zajęć.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,

Dane kontaktowe:

Akademia Euro

ul. Heweliusza 22

80-890 Gdańsk

Tel. 0 785 556 927

www.akademiaeuro.pl

Liczba wyświetleń: 649