Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Działalność Przewodniczącej Rady Gminy między sesjami. Drukuj Stworz PDF

 

UdziaÅ‚ w pracach zespoÅ‚u ds. zaopiniowania kandydatów na Å‚awników 30.09.2011r.

UdziaÅ‚ w IV Zjeździe OddziaÅ‚u Powiatowego ZwiÄ…zku OSP  23.09.2011r.

Udział w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego w Centrum Sprzedaży Ryb w Krynicy Morskiej 22.09.2011r.

UdziaÅ‚ w uroczystym otwarciu oddziaÅ‚u Å»uÅ‚awskiego Banku SpóÅ‚dzielczego w Stegnie 09.09. 2011 r.

Udział w uroczystej mszy świętej oraz Dożynkach Gminnych 2011r.- 03. 09. 2011 r

Udział w uroczystościach rocznicowych w Muzeum Stutthof w Sztutowie. 03.09.2011r.

Udział w mszy świętej nowego proboszcza parafii w Stegnie księdza Pawła Drożdża.

Udział w uroczystym otwarciu PGE Arena w Gdańsku na zaproszenie prezydenta Gdańska 14.08.2011r.

Udział w Europejskim Święcie Bursztynu w Wieluniu 30-31.07.2011r.

UdziaÅ‚ w finaÅ‚ach Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarze  09-10.07.2011r.

UdziaÅ‚ w eliminacjach Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarny (Rosja)        24-25-26.06.2011r.

UdziaÅ‚ w Zjeździe PrzewodniczÄ…cych Rad Gmin/Powiatów Województwa Pomorskiego           18-19.06.2011r.

Udział w objeździe po terenie Gminy Stegna wraz z radnymi 20.05.2011r.

Udział w spotkaniu w sprawie uzdrowiska zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Turystyczna Stegna 06.05.2011r.

Udział w spotkaniu z gestorami bazy turystycznej gminy Stegna w O.W. Bałtyk.

Udział w mszy świętej oraz uroczystym odsłonięciu pomnika Jana Pawła II z okazji nadania nazwy rondu w Stegnie im. Błogosławionego Jana Pawła II

Udział w imprezie z okazji Dnia Kobiet w bibliotece publicznej w Stegnie- 08. 03. 2011r.

Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie uzdrowiska 28.02.2011r.

Udział jako jury w konkursie na specjały karnawałowe zorganizowanym przez GOK Stegna 23.02.2011r.

Udział w zebraniu wiejskim wsi Stegna 18.01.2011, 28.04.2011

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy- spotkania z mieszkańcami gminy Stegna

      - do 30.06.2011r. w każdy piÄ…tek od 14 do 16.

      - od 01.09.2011r. w każdy pierwszy piÄ…tek miesiÄ…ca od 14.30 do 15.30.

Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia od 2011 do 09.2012.

Udział w sesjach Rady Powiatu.

Liczba wyświetleń: 669