Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie Sołectwa Drukuj Stworz PDF

Dnia 22.11.2011 r.  w naszej miejscowoÅ›ci w Å›wietlicy Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom SzansÄ™” CheÅ‚mek Osada o godz. 19.00 odbyÅ‚o siÄ™ zebranie wiejskie mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa CheÅ‚mek-Osada.

 

Tematem zebrania byÅ‚y: Konsultacje spoÅ‚eczne na temat nazwy miejscowoÅ›ci oraz sprawy różne.

Gośćmi na zebraniu byÅ‚y: Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska oraz Sekretarz Elżbieta Zych.

Pani Sekretarz przedstawiÅ‚a problem jaki wystÄ…piÅ‚ z nazwÄ… naszej miejscowoÅ›ci, problem ten dotyczy tego, iż nazwa naszej miejscowoÅ›ci „CheÅ‚mek Osada” nie powinna być używana.

 

MieszkaÅ„com zostaÅ‚o zaproponowane przeprowadzenie gÅ‚osowania dot. wyboru nazwy miejscowoÅ›ci. Propozycjami nazw, z których mieszkaÅ„cy bÄ™dÄ… wybierać to: CheÅ‚mek Osada  i CheÅ‚mek Å»uÅ‚awski.

 

W sprawach różnych zostaÅ‚ poruszony temat oczyszczalni, a mianowicie padÅ‚o pytanie dotyczÄ…ce funkcjonowania oczyszczalni mieszkaÅ„cy zostali poinformowani, iż oczyszczalnia już funkcjonuje ale również, że problemy dalej mogÄ… wystÄ™pować gdyż jest stara sieć kanalizacyjna, która nie byÅ‚a wymieniona, wiÄ™c mieszkaÅ„cy dopytywali o możliwość wymiany tej sieci przez GminÄ™. Pani Wójt przedstawiÅ‚a mieszkaÅ„com temat zÅ‚ożenia wniosku, kóry bÄ™dzie dotyczyÅ‚ wymiany tej sieci i zdobycia na to Å›rodów z zewnÄ…trz. MieszkaÅ„cy wystÄ…pili z apelem o przyÅ‚Ä…czenie do sieci kanalizacyjnej i oczyszczali dwóch domów, które zostaÅ‚y pominiÄ™te podczas budowy i podÅ‚Ä…czenia oczyszczalni.

 

Liczba wyświetleń: 1468