Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

INFORMACJA WÓJTA GMINY STEGNA

DO WIADOMOÅšCI MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOÅšCI

CHEŁMEK OSADA

 

         W  zwiÄ…zku z podjÄ™tymi dziaÅ‚aniami w sprawie nazwy miejscowoÅ›ci oraz uregulowania numeracji porzÄ…dkowej lokali w miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada informujÄ™ mieszkaÅ„ców miejscowoÅ›ci, że z wnioskami o wymianÄ™ dowodów osobistych należy zgÅ‚aszać siÄ™ po konsultacjach spoÅ‚ecznych w sprawie nazwy miejscowoÅ›ci.

         Posiadacz dowodu osobistego ma obowiÄ…zek wymienić ten dokument         w przypadku zmiany danych, które zamieszcza siÄ™ w dowodzie osobistym, w tym adresu zameldowania/ należy zabrać ze sobÄ… akt notarialny/.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upÅ‚ywie 3 miesiÄ™cy od zmiany danych, które zamieszcza siÄ™ w dowodzie osobistym.

W przypadku obywateli polskich przebywajÄ…cych za granicÄ… (wyjazd zgÅ‚oszony     w ewidencji ludnoÅ›ci) termin unieważnienia dowodu osobistego wynosi 4 miesiÄ…ce.

         O wymianÄ™ dowodu osobistego należy wystÄ…pić w terminie 14 dni od daty zmiany.

JednoczeÅ›nie informujÄ™, że peÅ‚noletni posiadacz dowodu osobistego, wniosek      o wymianÄ™ dowodu osobistego skÅ‚ada siÄ™ osobiÅ›cie.

 

(Orginalna informacja jest wywieszona na tablicy informacyjnej)

Liczba wyświetleń: 1404