Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

„SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” Drukuj Stworz PDF

DoroÅ›li również potrafiÄ… siÄ™ bawić, co udowodnili na zabawie MikoÅ‚ajkowej 19 grudnia 2011r. w Gminnym OÅ›rodku Kultury w Stegnie.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych, jak co roku zorganizowano zabawÄ™ dla ponad 100 dzieci, uczÄ™szczajÄ…cych na zajÄ™cia do Å›wietlic profilaktycznych. ZabawÄ™ uÅ›wietniÅ‚a swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… Pani Wójt Jolanta Kwiatkowska, która również bawiÅ‚a siÄ™ z maluchami.

Do aktywnej zabawy wÅ‚Ä…czyli siÄ™ czÅ‚onkowie Gminnej Komisji RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych, bawiÄ…c siÄ™  razem z dziećmi. Impreza stanowiÅ‚a wspaniaÅ‚Ä… okazjÄ™ do integracji dzieci z terenu Gminy Stegna.

Oprócz zabawy i poczÄ™stunku wszystkie dzieci otrzymaÅ‚y od ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja wspaniaÅ‚e paczki. 

 

                                                                        Gminna Komisja RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                       w Stegnie

 

Podziękowania składamy:

Gminnej SpóÅ‚dzielni „SCH” w Stegnie za sponsoring

Hurtowni Spożywczej „DARO” w Nowym Dworze Gd.

Panu Waldemarowi Drzewiczakowi za piękną choinkę

oraz wszystkim osobom pomagajÄ…cym w organizacji imprezy

Liczba wyświetleń: 626