Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych Drukuj Stworz PDF

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w 5 obiektach edukacyjnych w gminie Stegna:
1. Zespole Szkół w Stegnie (pow. użytk. 2 270m2),
2. Publicznym Przedszkolu w Stegnie (pow. użytk. 522,71m2),
3. Szkole Podstawowej w Jantarze (pow. użytk. 1 724,60 m2),
4. Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (pow. użytk. 2 128m2),
5. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy (pow. użytk. 3 000m2).

W ramach projektu w 4 obiektach wybudowane zostaną 2 nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej (ZS w Stegnie,
Przedszkole w Stegnie), a 2 kolejne zostaną przebudowane (SP w Jantarze, Gimnazjum w Mikoszewie). Łączna moc wybudowanych jednostek wynosić będzie 0,265 MW, a przebudowanych 0,32MW.

ZAKRES PRAC
1. Zespół Szkół w Stegnie
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (1 977 m2)
- docieplenie stropodachu budynku (150 m2)
- wymiana stolarki drzwiowej ( 16 m2)
- wymiana okien w budynku (315 m2)
- montaż nowej jednostki wytwarzania energii cieplnej - kotłowni na granulat drzewny o mocy 0,2 MW wyposażonego w zbiornik zasypowy z automatycznym podajnikiem paliwa
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. montaż 33,54 m2 kolektorów słonecznych)

2. Publiczne Przedszkole w Stegnie
- docieplenie ścian zewnętrznych (758 m2)
- docieplenie stropodachu budynku (370 m2)
- wymiana stolarki okiennej (171,41 m2)
- wymiana stolarki drzwiowej (20,97 m2)
- montaż nowej jednostki wytwarzania energii cieplnej - kotłowni na granulat drzewny o mocy 0,065 MW wyposażonego w zbiornik zasypowy z automatycznym podajnikiem paliwa
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. 17,88 m2 kolektorów słonecznych)

3. Szkoła Podstawowa w Jantarze
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (855 m2)
- docieplenie stropodachu budynku (770 m2)
- wymiana stolarki okiennej (250 m2)
- modernizacja jednostki wytwarzania energii cieplnej - dostawienie w istniejącej kotłowni nowego kotła na granulat drzewny o mocy 0,12 MW wyposażonego w zbiornik zasypowy z automatycznym podajnikiem paliwa
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. montaż 34,54 m2 kolektorów słonecznych)

4. Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, łącznie z attykami (1 115 m2 + 476 m2 ościeży i 159 m2 cokołu)
- wymiana stolarki okiennej (292,33 m2)
- wymiana stolarki drzwiowej (21,38 m2)
- modernizacja jednostki wytwarzania energii cieplnej - wymiana istniejącego kotła na kocioł na granulat drzewny o mocy 0,2 MW wyposażonego w zbiornik zasypowy z automatycznym podajnikiem paliwa
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. montaż 34,54 m2 kolektorów słonecznych)

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, łącznie z attykami (2 190 m2 + 475 m2 ościeży i 133 m2 cokołu)
- wymiana stolarki okiennej (495,9 m2 )
- wymiana stolarki drzwiowej (14,87 m2)

W wyniku realizacji w/w prac termomodernizacyjnych uzyska się znaczne ograniczenie zużycia energii:
- w ZS w Stegnie - 72,5%
- w Publicznym Przedszkolu w Stegnie - 74,4%
- w SP w Jantarze - 48%
- w Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie - 69,4%
- w ZS-P w Drewnicy - 43,6%


INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - AKCJE EDUKACYJNO-PROMOCYJNE
Akcje pod wspólną nazwą "Bądź oszczędny - szanuj energię" zostaną przeprowadzone w 5 placówkach oświatowych objętych projektem. Uczniowie uzyskają informacje na temat wpływu nadmiernego poziomu zużycia energii na stan środowiska naturalnego oraz zapoznają się z praktycznymi sposobami oszczędzania energii. Akcje obejmą 410 uczniów placówek (wychowanków przedszkola, dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz z I klasy gimnazjów).

Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne promują sprawdzone technologie i są optymalne w stosunku do planowanych prac. Planowane do przeprowadzenia zaprojektowane zostały z materiałów budowlanych nieszkodliwych dla zdrowia i higieny człowieka, zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej. Rozwiązania i materiały zastosowane w ramach realizacji inwestycji dobrane zostały tak, aby zapewnić przyszłym użytkownikom pełne bezpieczeństwo.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ogłoszenie 2012-01-05 13:51:03 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 1738