Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada Drukuj Stworz PDF

                                                    

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujÄ…ca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „UporzÄ…dkowanie gospodarki Å›ciekowej w miejscowoÅ›ci CheÅ‚mek Osada”  wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach dziaÅ‚ania
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Okres realizacji od 27.08.2010 do 30.04.2011. Celem operacji była poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką ściekową poprzez budowę oczyszczalni, przepompowni i odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chełmek Osada

Liczba wyświetleń: 2361